Home Actualité ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

    Уведомяваме Ви, че от 27.08.2018г. до 14.09.2018г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.
Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:
 -    в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;
 -    нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 -    документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;
(УниКредит БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13)
Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.
(ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че подадени и непотърсени след изпита документи се пазят в едногодишен срок от датата на подаване.


СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

icon-pdf Писмено заявление

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020