Home Actualité СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

There are no translations available.

в периода 13.09.2018 – 16.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

П Р О Г Р А М А

13.09.2018 г. Настаняване и регистрация на участниците

 

14.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Правилото  ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема "Правилото  ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

15.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема „Международно сътрудничество по наказателни дела - трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане".
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

16.09.2018 г.   
9.30 ч. – 11.00 ч. тема " Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции".    
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема " Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции".   
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

14.00 ч. Отпътуване

    Уважаеми колеги,

    Желаещите да се запишат за участие следва да заплатят такса-участие както следва:
– 30 лв. при настаняване по двама в стая
– 60 лв. при единично настаняване в стая.
    Таксата-участие включва нощувките и лекторските.

Записването за семинара по наказателноправни въпроси ще се извършва в срок до 10.09.2018г. или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или на място в Търговския дом след заплащане на такса-участие в касите на САК.


Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020