Home Actualité ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

There are no translations available.

Месец май, 2018 г.

           Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.

         Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони 0879 292 217. В случай, че записали се впоследствие нямат възможност да присъстват на семинар, молим да се отпишат на посочените телефони.

 

ТЕМИТЕ

4     Май, 2018 г.

1. Протоколна практика I част – правила и задължения като домакини. За йерархията и старшинството в деловата дейност. Организация на работното място. Офисът – нашето второ лице. Кабинетът като място за срещи. Зала за разговори. Сервиз и помощни дейности. Посрещане и изпращане гости и официални лица. Поведение при работа с чуждестранни партньори. Подготовка на пътуване зад граница. Организиране и участие в/на международни срещи, семинари, симпозиуми.

 

2. Късметът в адвокатската практика – има ли го, или е измислица. Методи за усилване на късмета. Харизмата и адвокатската практика. Техники за използване и развитие на харизмата.

 

 

Лектори: Анатолий Пазийски, дипломат, съветник в Дирекция „Държавен протокол” към Министерество на външните работи на Република България, адв. Светозар Зафиров

 

11  Май, 2018 г.

1. Поведенчески модели на адвоката в процедура по медиация.

 

2. Клиентите, които не плащат. Крива на благодарността на клиента. Разноските в адвокатската практика.

 

Лектори: адв.Георги Бакалов, треньор, медиатор от 1998 г. с разработени курсове в УНСС, НБУ и ЮЗУ „Неофит Рилски”, съавтор на минималното базово обучение по медиация в ЕС. През 2018 г. е носител на почитна награда на Съюза на юристите в България (СЮБ) за двадесетгодишнта му работа за развитие на медиацията,

               адв. Светозар Зафиров

 

18  Май, 2018 г.

1. Емоционална интелигентност на адвоката.

2. Лъжата. Има ли сигурни начини за нейното разпознаване и справяне с нея и практическото значение на този резултат в адвокатската практика. Полезна литература по темата.

 

Лектори:    Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт, адв. Светозар Зафиров

 

25  Май, 2018 г.

 

1. Длъжностно лице по защита на личните данни – кой може да бъде, основни функции и взаимодейтвие с трети лица.

2. Влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – Дискусия по актуални въпроси.

 

Лектори:    адв. Светозар Зафиров, адв.Валери Кандиларов

,

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020