Home Actualité Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, ARTE SPA & PARK HOTEL

Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, ARTE SPA & PARK HOTEL

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

     Софийският адвокатски съвет организира Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, ARTE SPA & PARK HOTEL, на теми:

-          Реформата на европейската правна уредба в областта на защитата на личните данни. Регламент (ЕС) 2016/679 и въздействието му върху адвокатската дейност

-          Измененията в ГПК от 2017 г. Промените в заповедното и изпълнителното производство.

П Р О Г Р А М А

11.05.2018 г. – 13.05.2018 г.

     11.05.2018 г., Петък

     след 14.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

     12.05.2018 г., Събота

     Тема: РЕФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ.

Лектор:   д-р Невин Фети, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация

     9.30 ч. – 11.00 ч. – Част първа: Регламент (ЕС) 2016/679 и реформата в уредбата на защитата на личните данни. Принципи. Права на субектите на данни.

     11.00 ч. – 11.30 ч. – кафе-пауза

     11.30 ч. – 13.00 ч. – Част втора: Задължения на администраторите и обработващите лични данни.

     13.00 ч. – 14.00 ч. – обяд

     14.00 ч. – 15.30 ч. – Част трета: Въздействието на Регламент (ЕС) 2016/679 върху адвокатската дейност.

13.05.2018 г., Неделя

     Тема: ИЗМЕНЕНИЯТА В ГПК ОТ 2017 г. ПРОМЕНИТЕ В ЗАПОВЕДНОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

     Лектор: Валя Гигова, адвокат от Софийска адвокатска колегия,

     10.00 ч. – 11.45 ч. – Част първа - Общ преглед на измененията в ГПК. Цели, преследвани от законодателя. Измененията в уредбата на призоваването, цената на иска и подсъдността. Промени в касационното производство.

     11.45 ч. – 12.15 ч. - кафе-пауза

     12.15 ч. – 14.00 ч. – Част втора – Измененията в заповедното производство. Измененията в изпълнителното производство.

 Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет, като участниците в него доплащат 150 лв. при настаняване в двойна стая и 190 лв. при настаняване в единична стая. Доплащането на таксата за участие ще се извършва в касата на САК – ул.”Тодор Александров” 137, ет. 2.

     Колегите, които желаят да бъдат придружавани от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, се настаняват, като заплащат 190 лв. за себе си и 190 лв. за придружителя.

     На участниците в семинара, освен лекционните курсове, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 12.05 и две вечери на 11.05 и 12.05.

Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.

Записването за участие ще се извършва след заплащане на таксата до 09.05.2018 г. или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или 02/904 80 20.

     До 09.05.2018 г. участниците могат да изпращат предварителни въпроси към лекторите по темите на e-mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020