Home Адвокатски избори 2018 РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК

There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на осн. чл.81, ал.2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 27 и 28.01.2018г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред:
1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;
2.Разглеждане доклада на контролния съвет;
3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;
5.Вземане на решение за реконструкция на оздравителен дом–с.“Лозенец”;
6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;
7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020