Home Адвокатски избори 2018 Покана/Държавен вестник за свикване редовно общо събрание на Софийска адвокатска колегия

Покана/Държавен вестник за свикване редовно общо събрание на Софийска адвокатска колегия

There are no translations available.

 Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на осн. чл.81, ал.2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 27 и 28.01.2018г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред:
1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземне на решения по него;
2.Разглеждане доклада на контролния съвет;
3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;
5.Вземане на решение за реконструкция на оздравителен дом–с.“Лозенец”;
6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;
7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020