Home Адвокатски избори 2017 Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

There are no translations available.

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,

Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура
НАСРОЧИ допълнителен избор за членове на Висшия адвокатски съвет, за членове на Висшия контролен съвет и за членове на Висшия дисциплинарен съд за попълване на съставите им на 05.03.2017 г. от 9.00ч. до 17.00 ч. в сградата на ВАдвС на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, който ще се проведе по реда за провеждане на основния избор

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020