Home Адвокатски избори 2017 РЕШЕНИЕ №30/05.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №30/05.02.2017 г.

There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
№30 от 05.02.2017 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 05.02.2017 г. в 18,45 ч.

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5725

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

1238

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

561

Брой на пълномощните

561

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

0

Брой намерени пликове в изборните кутии

1238

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

1237

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

1217

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

20

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

Брой мандати за разпределяне: 87

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/неизбран)

1. Георги Николов Атанасов

702 гласа

ИЗБРАН

2. Красимир Иванов Краев

674 гласа

ИЗБРАН

3. Добринка Георгиева Гърневска

687 гласа

ИЗБРАН

4. Вася Тодорова Илиева

686 гласа

ИЗБРАН

5. Димитринка Стефанова Герганова

683 гласа

ИЗБРАН

6. Нина Николова Седефова

686 гласа

ИЗБРАН

7. Гергана Белчева Каравелова

676 гласа

ИЗБРАН

8. Цанко Стефанов Славчев

670 гласа

ИЗБРАН

9. Васил Тончев Василев

687 гласа

ИЗБРАН

10. Мигуела Любомирова Григорова

676 гласа

ИЗБРАН

11. Стоян Красимиров Кожухаров

670 гласа

ИЗБРАН

12. Христо Руменов Ненков

671 гласа

ИЗБРАН

13. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

666 гласа

ИЗБРАН

14. Йосиф Давид Герон

605 гласа

ИЗБРАН

15. Асен Цветков Асенов

583 гласа

ИЗБРАН

16. Екатерина Иванова Заркова

681 гласа

ИЗБРАН

17. Стоил Димитров Машев

687 гласа

ИЗБРАН

18. Анна Кръстева Василиева

673 гласа

ИЗБРАН

19. Ивелин Васков Абаджиев

684 гласа

ИЗБРАН

20. Ивайло Христов Цветков

664 гласа

ИЗБРАН

21. Виктор Петров Бърчев

673 гласа

ИЗБРАН

22. Елисавета Стоименова Иванова

668 гласа

ИЗБРАН

23. Емил Григоров Николов

672 гласа

ИЗБРАН

24. Кристина Петрова Кожухарова

665 гласа

ИЗБРАН

25. Иван Георгиев Арнаудов

674 гласа

ИЗБРАН

26. Александър Константинов Динев

690 гласа

ИЗБРАН

27. Райчин Иванов Пръмов

666 гласа

ИЗБРАН

28. Сава Василев Савов

654 гласа

ИЗБРАН

29. Пламен Илиев Джуров

678 гласа

ИЗБРАН

30. Янко Вакрилов Георгиев

670 гласа

ИЗБРАН

31. Йордан Вихъров Найденов

691 гласа

ИЗБРАН

32. Димитър Любомиров Стефанов

695 гласа

ИЗБРАН

33. Маргарита Милева Милева

707 гласа

ИЗБРАН

34. Силвия Огнянова Янчева

662 гласа

ИЗБРАН

35. Мартин Николаев Колев

664 гласа

ИЗБРАН

36. Ралица Пламенова Топчиева

674 гласа

ИЗБРАН

37. Антония Дойкова Иванова

668 гласа

ИЗБРАН

38. Георги Стратиев Георгиев

668 гласа

ИЗБРАН

39. Стефан Александров Ангелов

662 гласа

ИЗБРАН

40. Чавдар Димитров Чалбуров

657 гласа

ИЗБРАН

41. Красимир Йорданов Борисов

656 гласа

ИЗБРАН

42. Веселина Вангелова Тодорова

696 гласа

ИЗБРАН

43. Силвия Цецова Александрова

663 гласа

ИЗБРАН

44. Милена Цветанова Златкова

660 гласа

ИЗБРАН

45. Валери Иванов Иванов

663 гласа

ИЗБРАН

46. Емил Христов Ценов

658 гласа

ИЗБРАН

47. Ани Борисова Ценкова

654 гласа

ИЗБРАН

48. Лилия Тозова Попова

652 гласа

ИЗБРАН

49. Албена Петрова Димитрова

649 гласа

ИЗБРАН

50. Даринка Иванова Боева

665 гласа

ИЗБРАН

51. Любен Димитров Клявчев

628 гласа

ИЗБРАН

52. Борислав Станков Вълчев

646 гласа

ИЗБРАН

53. Любомир Николаев Владикин

630 гласа

ИЗБРАН

54. Станислава Димитрова Райчева

741 гласа

ИЗБРАН

55. Силвия Първанова Любенова

719 гласа

ИЗБРАН

56. Валентин Петров Маринов

761 гласа

ИЗБРАН

57. Никола Димитров Рангелов

642 гласа

ИЗБРАН

58. Антон Ангелов Ангелов

632 гласа

ИЗБРАН

59. Вяра Атанасова Мукова

644 гласа

ИЗБРАН

60. Тодор Георгиев Милачков

648 гласа

ИЗБРАН

61. Марияна Величкова Попова

649 гласа

ИЗБРАН

62. Десислава Валентинова Димитрова

640 гласа

ИЗБРАН

63. Иван Николаев Иванов

734 гласа

ИЗБРАН

64. Ради Иванов Дишовски

641 гласа

ИЗБРАН

65. Мирослав Кирилов Димитров

638 гласа

ИЗБРАН

66. Венета Енчева Владимирова

637 гласа

ИЗБРАН

67. Милена Димитрова Железарова-Беленска

633 гласа

ИЗБРАН

68. Пламен Василев Попадичов

636 гласа

ИЗБРАН

69. Снежана Иванова Цекова

641 гласа

ИЗБРАН

70. Лидия Георгиева Георгиева

676 гласа

ИЗБРАН

71. Станимир Иванов Христов

642 гласа

ИЗБРАН

72. Валентина Драйчева Бакалова

738 гласа

ИЗБРАН

73. Нели Любомирова Виодорова

673 гласа

ИЗБРАН

74. Милчо Йорданов Бенгарски

669 гласа

ИЗБРАН

75. Ненка Иванова Иванова

647 гласа

ИЗБРАН

76. Георги Георгиев Ценев

679 гласа

ИЗБРАН

77. Катерина Владимирова Граматикова

644 гласа

ИЗБРАН

78. Невена Георгиева Личева

680 гласа

ИЗБРАН

79. Красимир Йорданов Милев

612 гласа

ИЗБРАН

80. Борислав Георгиев Ганчев

581 гласа

ИЗБРАН

81. Борис Емилов Колев

151 гласа

неизбран

82. Ива Иванова Згурова-Шопова

224 гласа

неизбран

83. Иван Пенчев Иванов

160 гласа

неизбран

84. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

156 гласа

неизбран

85. Даниел Радославов Асенов

148 гласа

неизбран

86. Елена Владимирова Тодоровска

154 гласа

неизбран

87. Милен Атанасов Шопов

168 гласа

неизбран

88. Костадин Чанев Манев

159 гласа

неизбран

89. Петьо Димитров Славов

182 гласа

неизбран

90. Грета Борисова Ганева

167 гласа

неизбран

91. Румен Василев Петров

145 гласа

неизбран

92. Пламен Олегов Петков

154 гласа

неизбран

93. Руска Георгиева Дучева

170 гласа

неизбран

94. Любомир Константинов Пенчев

162 гласа

неизбран

95. Явор Валентинов Харизанов

163 гласа

неизбран

96. Светла Лозанова Миланова-Христова

152 гласа

неизбран

97. Стефания Емилова Гичева-Деспотова

153 гласа

неизбран

98. Емил Александров Георгиев

145 гласа

неизбран

99. Георги Георгиев Попов

158 гласа

неизбран

  100. Мирослав Тодоров Мичев

165 гласа

неизбран

  101. Румяна Борисова Нехризова

169 гласа

неизбран

  102. Ивелина Иванова Виденова

136 гласа

неизбран

  103. Александър Щелиянов Щерионов

137 гласа

неизбран

  104. Велислав Величков Величков

219 гласа

неизбран

  105. Петромир Иванов Кънчев

224 гласа

неизбран

  106. Георги Дианов Гайдаров

275 гласа

неизбран

  107. Александър Александров Пелев

221 гласа

неизбран

  108. Валентина Петкова Каменарска

140 гласа

неизбран

  109. Петя Красимирова Кръстева

133 гласа

неизбран

  110. Стефан Костадинов Иванов

155 гласа

неизбран

  111. Мила Атанасова Коларова

143 гласа

неизбран

  112. Люба Илиева Атанасова

134 гласа

неизбран

  113. Евгени Николаев Христов

151 гласа

неизбран

  114. Юлиан Бориславов Николов

137 гласа

неизбран

  115. Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова

152 гласа

неизбран

  116. Майкъл Билал Ел-Тал

198 гласа

неизбран

  117. Владимир Илков Павлов

499 гласа

ИЗБРАН

  118. Елена Георгиева Христова

510 гласа

ИЗБРАН

  119. Михаил Иванов Тодоров

519 гласа

ИЗБРАН

120. Ваня Апостолова Нончева-Гендова

518 гласа

ИЗБРАН

  121. Мария Христова Дрехарова

197 гласа

неизбран

  122. Иван Тодоров Грошев

44 гласа

неизбран

  123. Севдалина Димитрова Георгиева

21 гласа

неизбран

  124. Веселин Иванов Генов

14 гласа

неизбран

  125. Мария Петрова Колева

10 гласа

неизбран

  126. Владимир Радославов Дончев

190 гласа

неизбран

  127. Николай Стефанов Руневски

201 гласа

неизбран

  128. Стефан Йорданов Стефанов

162 гласа

неизбран

  129. Николай Райков Николов

144 гласа

неизбран

  130. Стоянка Кирилова Витанова

154 гласа

неизбран

  131. Стоян Митев Желев

168 гласа

неизбран

  132. Александър Василев Хамънов

175 гласа

неизбран

  133. Ирина Василева Начкова

182 гласа

неизбран

  134. Николай Георгиев Генчев

141 гласа

неизбран

  135. Николай Илиев Николов

153 гласа

неизбран

  136. Виктор Александров Рашев

149 гласа

неизбран

  137. Христо Николаев Копаранов

174 гласа

неизбран

  138. Елисавета Йорданова Йотова

170 гласа

неизбран

  139. Емил Митков Йошев

164 гласа

неизбран

  140. Таня Пеева Иванова

144 гласа

неизбран

  141. Звезделин Емилов Лазаров

184 гласа

неизбран

  142. Георги Иванов Неделчев

151 гласа

неизбран

  143. Елка Бойчова Пороминска

208 гласа

неизбран

  144. Константин Петров Димитров

224 гласа

неизбран

  145. Пламен Йорданов Ангелов

223 гласа

неизбран

  146. Петя Станимирова Колчева

185 гласа

неизбран

  147. Момка Йовчева Дженева

158 гласа

неизбран

  148. Надя Тошкова Банчева

178 гласа

неизбран

  149. Чавдар Петров Пенков

161 гласа

неизбран

  150. Николай Николов Тодоров

148 гласа

неизбран

  151. Николай Георгиев Манчев

155 гласа

неизбран

  152. Десислава Александрова Алексиева

154 гласа

неизбран

  153. Веселина Благоева Иванова

156 гласа

неизбран

  154. Даниела Георгиева Вулева

158 гласа

неизбран

  155. Мария Делчева Ганчева

158 гласа

неизбран

  156. Бригита Емилова Костова-Атанасова

171 гласа

неизбран

  157. Лина Ибрахим Тадрос

150 гласа

неизбран

  158. Ирен Георгиева Цветкова

165 гласа

неизбран

  159. Йова Валентинова Чемширова

148 гласа

неизбран

  160. Венера Николова Безина

154 гласа

неизбран

  161. Деница Николаева Димитрова

145 гласа

неизбран

  162. Симона Димитрова Банова

146 гласа

неизбран

  163. Маргарита Ангелова Нешева

148 гласа

неизбран

  164. Виолета Александрова Христоскова

149 гласа

неизбран

  165. Виолета Валентинова Недялкова-Стойкова

74 гласа

неизбран

  166. Цветанка Иванова Павлова-Иванова

140 гласа

неизбран

  167. Бистра Иванова Спасова

143 гласа

неизбран

  168. Цветелина Петрова Гуцина

138 гласа

неизбран

  169. Емилия Михайлова Константинова

141 гласа

неизбран

  170. Десислава Красинова Каменова

160 гласа

неизбран

  171. Елиза Николаева Николова

155 гласа

неизбран

  172. Величка Иванова Алмишева

170 гласа

неизбран

173. Валентина Тодорова Бачийска

151 гласа

неизбран

  174. Борислав Бориславов Несторов

151 гласа

неизбран

  175. Донка Георгиева Цолова

158 гласа

неизбран

  176. Боян Владимиров Станев

145 гласа

неизбран

  177. Димитър Донев Митев

137 гласа

неизбран

  178. Теофил Ивов Витанов

140 гласа

неизбран

  179. Августина Ивова Витанова

143 гласа

неизбран

  180. Енчо Йорданов Кузманов

142 гласа

неизбран

  181. Мирослав Петров Христов

139 гласа

неизбран

  182. Елеонора Кирилова Петрова

141 гласа

неизбран

  183. Христина Ангелова Николова-Йошева

142 гласа

неизбран

  184. Щерьо Стефанов Ножаров

142 гласа

неизбран

  185. Георги Атанасов Матев

134 гласа

неизбран

  186. Стефан Йорданов Първанов

147 гласа

неизбран

  187. Маньо Андреев Манев

143 гласа

неизбран

  188. Ищван Йосиф Модра

141 гласа

неизбран

  189. Димитър Иванов Митов

138 гласа

неизбран

  190. Иван Цеков Антонов

138 гласа

неизбран

  191. Светлана Христова Гюрова

137 гласа

неизбран

  192. Таня Найденова Иванова-Митова

147 гласа

неизбран

  193. Ясен Георгиев Стоев

146 гласа

неизбран

  194. Борис Симеонов Михайлов

128 гласа

неизбран

  195. Наталия Николова Тодорова

8 гласа

неизбран

  196. Павел Петров Смолички

22 гласа

неизбран

  197. Райна Иванова Аврамова

23 гласа

неизбран

  198. Гаврил Стефанов Благоев

13 гласа

неизбран

  199. Татяна Иванова Лихарска-Велкова

496 гласа

ИЗБРАН

  200. Петър Стоянов Божков

40 гласа

неизбран

  201. Веселин Веселинов Менкаджиев

5 гласа

неизбран

  202. Александър Любенов Петров

13 гласа

неизбран

  203. Росица Георгиева Димитрова

122 гласа

неизбран

  204. Кирил Иванов Александров

103 гласа

неизбран

  205. Иван Маринов Вълчев

25 гласа

неизбран

  206. Красимира Димитрова Янева-Михайловска

7 гласа

неизбран

  207. Петър Кирилов Петров

56 гласа

неизбран

  208. Янаки Енчев Зибилянов

32 гласа

неизбран

  209. Даниела Иванова Никифорова

143 гласа

неизбран

  210. Динко Йорданов Кънчев

660 гласа

ИЗБРАН

  211. ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА БЕКИРСКА-ДИМИТРОВА

152 гласа

неизбран

  212. Йордан Веселинов Петелов

137 гласа

неизбран

  213. АТАНАСЯ ИВАНОВА БОРАДЖИЕВА-АНГЕЛОВА

139 гласа

неизбран

  214. Владислав Александров Янев

109 гласа

неизбран

  215. Мария Василева Делчева

59 гласа

неизбран

  216. Красимира Янкова Господинова

36 гласа

неизбран

  217. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

76 гласа

неизбран

  218. Вержиния Калинова Дакова

42 гласа

неизбран

  219. Сабие Мусова Реджебова

31 гласа

неизбран

  220. Методи Христов Соколов

30 гласа

неизбран

  221. Александър Атанасов Великов

33 гласа

неизбран

  222. Александър Богомилов Янкулов

39 гласа

неизбран

  223. Александър Михайлов Коджабашев

48 гласа

неизбран

  224. Андрей Вячеславович Чекунов

34 гласа

неизбран

  225. Валентина Видинова Адиркова

535 гласа

ИЗБРАН

  226. Велина Аспарухова Рашкова

39 гласа

неизбран

  227. Венелин Славчев Славчев

36 гласа

неизбран

  228. Веселин Рашков Рашков

33 гласа

неизбран

  229. Владимир Георгиев Шейтанов

51 гласа

неизбран

  230. Георги Боянов Милушев

42 гласа

неизбран

  231. Димо Вергилов Димов

51 гласа

неизбран

  232. Иван Георгиев Велов

46 гласа

неизбран

  233. Камен Добринов Добрев

36 гласа

неизбран

  234. Кирил Димитров Петров

46 гласа

неизбран

  235. Костадин Велизаров Костадинов

33 гласа

неизбран

  236. Людмил Цветанов Мошолов

33 гласа

неизбран

  237. Мариана Христова Цветкова

35 гласа

неизбран

  238. Мариела Йорданова Стайкова

53 гласа

неизбран

  239. Мария Николаева Стефанова

46 гласа

неизбран

  240. Менко Петров Менков

59 гласа

неизбран

  241. Меркадо Моис Натан

35 гласа

неизбран

  242. Момчил Георгиев Манчев

26 гласа

неизбран

  243. Николай Димитров Рангелов

46 гласа

неизбран

  244. Николай Евгениев Теохаров

37 гласа

неизбран

  245. Павел Георгиев Павлов

22 гласа

неизбран

  246. Рая Назар Назарян

24 гласа

неизбран

  247. Светозар Стефанов Светозаров

27 гласа

неизбран

  248. Силва Александрова Петкова

24 гласа

неизбран

  249. Станислава Георгиева Каракушева

37 гласа

неизбран

  250. Тервел Николов Георгиев

25 гласа

неизбран

  251. Тодор Илиев Трифонов

31 гласа

неизбран

  252. Тихомир Иванов Шолев

38 гласа

неизбран

  253. Иван Димитров Кабаиванов

125 гласа

неизбран

  254. Станьо Тодоров Михайлов

126 гласа

неизбран

  255. Димитър Кинов Стоянов

132 гласа

неизбран

  256. Мария Петрова Димитрова

116 гласа

неизбран

  257. Емил Георгиев Йорданов

162 гласа

неизбран

  258. Петър Веселинов Спасов

81 гласа

неизбран

  259. Христо Николаев Хинков

85 гласа

неизбран

  260. Емил Стефанов Симеонов

126 гласа

неизбран

  261. Асен Александров Асенов

151 гласа

неизбран

 

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА,

Избирателната комисия на САК

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за избрани следните 87 кандидати за делегати, посочени в списъка по-долу според номера в бюлетината за гласуване, както следва:

 

1. Георги Николов Атанасов

702 гласа

ИЗБРАН

2. Красимир Иванов Краев

674 гласа

ИЗБРАН

3. Добринка Георгиева Гърневска

687 гласа

ИЗБРАН

4. Вася Тодорова Илиева

686 гласа

ИЗБРАН

5. Димитринка Стефанова Герганова

683 гласа

ИЗБРАН

6. Нина Николова Седефова

686 гласа

ИЗБРАН

7. Гергана Белчева Каравелова

676 гласа

ИЗБРАН

8. Цанко Стефанов Славчев

670 гласа

ИЗБРАН

9. Васил Тончев Василев

687 гласа

ИЗБРАН

10. Мигуела Любомирова Григорова

676 гласа

ИЗБРАН

11. Стоян Красимиров Кожухаров

670 гласа

ИЗБРАН

12. Христо Руменов Ненков

671 гласа

ИЗБРАН

13. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

666 гласа

ИЗБРАН

14. Йосиф Давид Герон

605 гласа

ИЗБРАН

15. Асен Цветков Асенов

583 гласа

ИЗБРАН

16. Екатерина Иванова Заркова

681 гласа

ИЗБРАН

17. Стоил Димитров Машев

687 гласа

ИЗБРАН

18. Анна Кръстева Василиева

673 гласа

ИЗБРАН

19. Ивелин Васков Абаджиев

684 гласа

ИЗБРАН

20. Ивайло Христов Цветков

664 гласа

ИЗБРАН

21. Виктор Петров Бърчев

673 гласа

ИЗБРАН

22. Елисавета Стоименова Иванова

668 гласа

ИЗБРАН

23. Емил Григоров Николов

672 гласа

ИЗБРАН

24. Кристина Петрова Кожухарова

665 гласа

ИЗБРАН

25. Иван Георгиев Арнаудов

674 гласа

ИЗБРАН

26. Александър Константинов Динев

690 гласа

ИЗБРАН

27. Райчин Иванов Пръмов

666 гласа

ИЗБРАН

28. Сава Василев Савов

654 гласа

ИЗБРАН

29. Пламен Илиев Джуров

678 гласа

ИЗБРАН

30. Янко Вакрилов Георгиев

670 гласа

ИЗБРАН

31. Йордан Вихъров Найденов

691 гласа

ИЗБРАН

32. Димитър Любомиров Стефанов

695 гласа

ИЗБРАН

33. Маргарита Милева Милева

707 гласа

ИЗБРАН

34. Силвия Огнянова Янчева

662 гласа

ИЗБРАН

35. Мартин Николаев Колев

664 гласа

ИЗБРАН

36. Ралица Пламенова Топчиева

674 гласа

ИЗБРАН

37. Антония Дойкова Иванова

668 гласа

ИЗБРАН

38. Георги Стратиев Георгиев

668 гласа

ИЗБРАН

39. Стефан Александров Ангелов

662 гласа

ИЗБРАН

40. Чавдар Димитров Чалбуров

657 гласа

ИЗБРАН

41. Красимир Йорданов Борисов

656 гласа

ИЗБРАН

42. Веселина Вангелова Тодорова

696 гласа

ИЗБРАН

43. Силвия Цецова Александрова

663 гласа

ИЗБРАН

44. Милена Цветанова Златкова

660 гласа

ИЗБРАН

45. Валери Иванов Иванов

663 гласа

ИЗБРАН

46. Емил Христов Ценов

658 гласа

ИЗБРАН

47. Ани Борисова Ценкова

654 гласа

ИЗБРАН

48. Лилия Тозова Попова

652 гласа

ИЗБРАН

49. Албена Петрова Димитрова

649 гласа

ИЗБРАН

50. Даринка Иванова Боева

665 гласа

ИЗБРАН

51. Любен Димитров Клявчев

628 гласа

ИЗБРАН

52. Борислав Станков Вълчев

646 гласа

ИЗБРАН

53. Любомир Николаев Владикин

630 гласа

ИЗБРАН

54. Станислава Димитрова Райчева

741 гласа

ИЗБРАН

55. Силвия Първанова Любенова

719 гласа

ИЗБРАН

56. Валентин Петров Маринов

761 гласа

ИЗБРАН

57. Никола Димитров Рангелов

642 гласа

ИЗБРАН

58. Антон Ангелов Ангелов

632 гласа

ИЗБРАН

59. Вяра Атанасова Мукова

644 гласа

ИЗБРАН

60. Тодор Георгиев Милачков

648 гласа

ИЗБРАН

61. Марияна Величкова Попова

649 гласа

ИЗБРАН

62. Десислава Валентинова Димитрова

640 гласа

ИЗБРАН

63. Иван Николаев Иванов

734 гласа

ИЗБРАН

64. Ради Иванов Дишовски

641 гласа

ИЗБРАН

65. Мирослав Кирилов Димитров

638 гласа

ИЗБРАН

66. Венета Енчева Владимирова

637 гласа

ИЗБРАН

67. Милена Димитрова Железарова-Беленска

633 гласа

ИЗБРАН

68. Пламен Василев Попадичов

636 гласа

ИЗБРАН

69. Снежана Иванова Цекова

641 гласа

ИЗБРАН

70. Лидия Георгиева Георгиева

676 гласа

ИЗБРАН

71. Станимир Иванов Христов

642 гласа

ИЗБРАН

72. Валентина Драйчева Бакалова

738 гласа

ИЗБРАН

73. Нели Любомирова Виодорова

673 гласа

ИЗБРАН

74. Милчо Йорданов Бенгарски

669 гласа

ИЗБРАН

75. Ненка Иванова Иванова

647 гласа

ИЗБРАН

76. Георги Георгиев Ценев

679 гласа

ИЗБРАН

77. Катерина Владимирова Граматикова

644 гласа

ИЗБРАН

78. Невена Георгиева Личева

680 гласа

ИЗБРАН

79. Красимир Йорданов Милев

612 гласа

ИЗБРАН

80. Борислав Георгиев Ганчев

581 гласа

ИЗБРАН

117. Владимир Илков Павлов

499 гласа

ИЗБРАН

118. Елена Георгиева Христова

510 гласа

ИЗБРАН

119. Михаил Иванов Тодоров

519 гласа

ИЗБРАН

120. Ваня Апостолова Нончева-Гендова

518 гласа

ИЗБРАН

199. Татяна Иванова Лихарска-Велкова

496 гласа

ИЗБРАН

210. Динко Йорданов Кънчев

660 гласа

ИЗБРАН

225. Валентина Видинова Адиркова

535 гласа

ИЗБРАН

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл. 106, ал. 4 от ЗА.

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Обявено на ................2017 г. в ................ часа.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020