Home Адвокатски избори 2016 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
№57/
07.02.2016 г.

относно: избор на членове на Контролен съвет на Софийската адвокатска колегия

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 07.02.2016 г. в 23,45 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор,

по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1672

Брой недействителни гласове: 171

Брой мандати за разпределяне: 7

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Христо Иванов Христов

937 гласа

ИЗБРАН

2. Красимир Василев Вълев

41 гласа

неизбран

3. Захаринка Тодорова Мазнева

55 гласа

неизбран

4. Христина Викторова Георгиева

14 гласа

неизбран

5. Ради Иванов Тончев

18 гласа

неизбран

6. Евгения Петрова Гечева

646 гласа

неизбран

7. Виолетка Събева Стоянова

18 гласа

неизбран

8. Стойко Вътев Бърборски

15 гласа

неизбран

9. Миглена Вълчева Тошева

25 гласа

неизбран

10. Веселина Благоева Иванова

42 гласа

неизбран

11. Надя Тошкова Банчева

50 гласа

неизбран

12. Божидар Борисов Игнатов

467 гласа

неизбран

13. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

449 гласа

неизбран

14. Елисавета Йорданова Йотова

79 гласа

неизбран

15. Зоя Андреева Коцева-Пенева

412 гласа

неизбран

16. Павлина Иванова Кирцова

19 гласа

неизбран

17. Величка Дончева Петрова

10 гласа

неизбран

18. Румяна Кирилова Сидерова

809 гласа

ИЗБРАН

19. Милчо Александров Занев

774 гласа

ИЗБРАН

20. Любка Цветанова Здравкова

749 гласа

ИЗБРАН

21. Станислава Димитрова Райчева

716 гласа

ИЗБРАН

22. Станчо Цветанов Станков

759 гласа

ИЗБРАН

23. Велина Аспарухова Рашкова

267 гласа

неизбран

24. Николай Илиев Николов

654 гласа

ИЗБРАН

25. Светозар Стефанов Светозаров

274 гласа

неизбран

26. Веселин Христов Станчев

239 гласа

неизбран

27. Иван Георгиев Велов

258 гласа

неизбран

28. Ивайло Богомилов Луканов

237 гласа

неизбран

29. Захари Георгиев Генов

291 гласа

неизбран

30. Гергана Красимирова Бакърджиева

12 гласа

неизбран

 

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за избрани за членове на Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

   1. Христо Иванов Христов

937 гласа

ИЗБРАН

   2. Румяна Кирилова Сидерова

809 гласа

ИЗБРАН

   3. Милчо Александров Занев

774 гласа

ИЗБРАН

   4. Станчо Цветанов Станков

759 гласа

ИЗБРАН

   5. Любка Цветанова Здравкова

749 гласа

ИЗБРАН

   6. Станислава Димитрова Райчева

716 гласа

ИЗБРАН

   7. Николай Илиев Николов

654 гласа

ИЗБРАН

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7- дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Обявено на 07.02.2016 г. в 23,50 часа.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020