Home Адвокатски избори 2016 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
№59/07.02.2016 г.

 относно: избор на членове на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 07.02.2016 г. в 23,45 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор,

по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1728

Брой недействителни гласове: 115

Брой мандати за разпределяне: 15

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Христо Иванов Христов

124 гласа

неизбран

2. Захаринка Тодорова Мазнева

73 гласа

неизбран

3. Христина Викторова Георгиева

20 гласа

неизбран

4. Ради Иванов Тончев

21 гласа

неизбран

5. Евгения Петрова Гечева

70 гласа

неизбран

6. Виолетка Събева Стоянова

33 гласа

неизбран

7. Стойко Вътев Бърборски

23 гласа

неизбран

8. Миглена Вълчева Тошева

27 гласа

неизбран

9. Стефан Йорданов Стефанов

473 гласа

неизбран

10. Даниела Иванова Никифорова

535 гласа

неизбран

11. Даниела Георгиева Вулева

460 гласа

неизбран

12. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

459 гласа

неизбран

13. Бригита Емилова Костова-Атанасова

470 гласа

неизбран

14. Емил Митков Йошев

474 гласа

неизбран

15. Мирослав Тодоров Мичев

487 гласа

неизбран

16. Светозар Георгиев Златанов

797 гласа

ИЗБРАН

17. Светлана Лазарова Стоименова

752 гласа

ИЗБРАН

18. Катерина Костадинова Кондакчиева

755 гласа

ИЗБРАН

19. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

777 гласа

ИЗБРАН

20. Марина Иванова Маврова

756 гласа

ИЗБРАН

21. Христо Владов Хинов

722 гласа

ИЗБРАН

22. Вера Руменова Даскалова

755 гласа

ИЗБРАН

23. Гинка Христова Тодорова

755 гласа

ИЗБРАН

24. Милен Ангелов Дюлгеров

730 гласа

ИЗБРАН

25. Валентин Петров Маринов

685 гласа

ИЗБРАН

26. Анета Костадинова Ангелова

694 гласа

ИЗБРАН

27. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

676 гласа

ИЗБРАН

28. Здравко Андонов Стойчев

699 гласа

ИЗБРАН

29. Янко Константинов Георгиев

280 гласа

неизбран

30. Мария Николаева Стефанова

243 гласа

неизбран

31. Александър Атанасов Великов

249 гласа

неизбран

32. Кирил Димитров Петров

289 гласа

неизбран

33. Ива Иванова Згурова-Шопова

800 гласа

ИЗБРАН

34. Вержиния Калинова Дакова

261 гласа

неизбран

35. Силвия Първанова Любенова

754 гласа

ИЗБРАН

36. Елеонора Кирилова Петрова

278 гласа

неизбран

37. Любомира Костадинова Карпузова

273 гласа

неизбран

38. Никола Николов Касабов

291 гласа

неизбран

39. Людмил Цветанов Мошолов

242 гласа

неизбран

40. Руска Георгиева Дучева

270 гласа

неизбран

41. Ясен Георгиев Стоев

267 гласа

неизбран

42. Наталия Николова Тодорова

218 гласа

неизбран

 

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Дисциплинарния съд на Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

   1. Ива Иванова Згурова-Шопова

800 гласа

ИЗБРАН

   2. Светозар Георгиев Златанов

797 гласа

ИЗБРАН

   3. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

777 гласа

ИЗБРАН

   4. Марина Иванова Маврова

756 гласа

ИЗБРАН

   5. Вера Руменова Даскалова

755 гласа

ИЗБРАН

   6. Гинка Христова Тодорова

755 гласа

ИЗБРАН

   7. Катерина Костадинова Кондакчиева

755 гласа

ИЗБРАН

   8. Силвия Първанова Любенова

754 гласа

ИЗБРАН

   9. Светлана Лазарова Стоименова

752 гласа

ИЗБРАН

   10. Милен Ангелов Дюлгеров

730 гласа

ИЗБРАН

   11. Христо Владов Хинов

722 гласа

ИЗБРАН

   12. Здравко Андонов Стойчев

699 гласа

ИЗБРАН

   13. Анета Костадинова Ангелова

694 гласа

ИЗБРАН

   14. Валентин Петров Маринов

685 гласа

ИЗБРАН

   15. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

676 гласа

ИЗБРАН

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

Обявено на 07.02.2016 г. в 23,50 часа.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020