Home Адвокатски избори 2016 Приложение №4 към Протокол №9 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Приложение №4 към Протокол №9 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

There are no translations available.

Изтегли Приложение №4

                                                                                                     

Приложение №4

 

Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

30-31 януари 2016 г.

 

 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

 Днес, …........2016 г., в ….............. часа Избирателната комисия на САК, в състав:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокатите в страната.

 

Гласуването започна в ........... часа на ............... и приключи в .............. часа на ............... в зала „Св.София“ в сградата на Народното събрание (бивш Партиен дом) в гр. София.

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 30.01.2016 г.

  1. 1............................................
  2. 2................................................

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокати в страната,

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра

 

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

 

Брой адвокати според избирателните списъци

 

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

 

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

 

Брой на пълномощните

 

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

 

Брой намерени пликове в изборните кутии

 

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

 

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

 

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

  

Брой мандати за разпределяне

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

                                 Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

  

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

 

 

Обявено на: ……………………… в …………..часа.

 

 

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020