Home Адвокатски избори 2015 Регистър на предложенията за избор на органи на САК

Регистър на предложенията за избор на органи на САК

There are no translations available.

 

ВХ № ДАТА КАНДИДАТ ЗА КОЙ ОРГАН ПРЕДЛОЖИТЕЛИ
1 10131 17/12/2014 ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ ЧЛЕН НА САС КИРИЛ ПАГАНИНОВ КИРИЛОВ
2 10166 17/12/2014 ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
3 10203 18/12/2014 ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ ЧЛЕН НА САС СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
4 10211 18/12/2014 КАТЕРИНА КОСТДИНОВА КОНДАКЧИЕВА ЧЛЕН НА ДС ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
5 10277 19/12/2014 ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ БОЯНОВ И ДР.
6 10282 19/12/2014 МИРЕЛА ЕМИЛОВА СТАНКОВА ЧЛЕН НА КС НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ СТАЙКОВ
7 10295 19/12/2014 НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ЧЛЕН НА САС РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА
8 10351 19/12/2014 МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
8 10351 19/12/2014 МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
8 10351 19/12/2014 МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ ЧЛЕН НА КС ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
9 10352 19/12/2014 ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ ЧЛЕН НА САС МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
9 10352 19/12/2014 ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ ЧЛЕН НА ДС МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
9 10352 19/12/2014 ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ ЧЛЕН НА КС МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
10 10360 19/12/2014 БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ ЧЛЕН НА САС МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА
11 10386 19/12/2014 ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
11 10386 19/12/2014 ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА ЧЛЕН НА ДС АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
12 10399 22/12/2014 СОНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА ЧЛЕН НА САС ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ
12 10399 22/12/2014 ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА ЧЛЕН НА САС ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ
13 10412 22/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС  
13 10412 22/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ЧЛЕН НА САС  
13 10412 22/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС  
13 10412 22/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ЧЛЕН НА КС  
13 10412 22/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ЧЛЕН НА ДС  
14 10418 22/12/2014 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
15 10419 22/12/2014 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
16 10420 22/12/2014 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА ЧЛЕН НА САС ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
17 10421 22/12/2014 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА ЧЛЕН НА ДС ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
18 10422 22/12/2014 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
19 10443 22/12/2014 ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ ЧЛЕН НА САС ВАНЯ ЦВЕТАНОВА БАРБАЛОВА
20 10444 22/12/2014 КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА ЧЛЕН НА КС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
21 10445 22/12/2014 КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА ЧЛЕН НА САС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
22 10446 22/12/2014 КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА ЧЛЕН НА ДС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
23 10449 22/12/2014 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА ЧЛЕН НА САС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
23 10449 22/12/2014 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА ЧЛЕН НА КС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
24 10451 22/12/2014 ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА ЧЛЕН НА КС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
25 10452 22/12/2014 ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
25 10452 22/12/2014 ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА ЧЛЕН НА ДС ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
26 10457 22/12/2014 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
26 10457 22/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
27 10458 22/12/2014 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА ЧЛЕН НА САС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
27 10458 22/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА САС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
28 10459 22/12/2014 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА ЧЛЕН НА КС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
28 10459 22/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА КС МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА
29 10462 22/12/2014 ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА ЧЛЕН НА САС МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА
30 10463 22/12/2014 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ ЧЛЕН НА САС ТЕОДОРА ОЛЕГОВА ЙОРДАНОВА
31 10467 23/12/2014 АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ПАВЕЛ ГАБРИЕЛОВ ПЕНКОВ
32 10468 23/12/2014 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
32 10468 23/12/2014 ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
32 10468 23/12/2014 ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
33 10469 23/12/2014 ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
33 10469 23/12/2014 ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
33 10469 24/12/2014 РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
35 10470 23/12/2014 ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
35 10470 23/12/2014 ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
35 10470 23/12/2014 ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
36 10471 23/12/2014 ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
36 10471 23/12/2014 ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ ЧЛЕН НА КС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
36 10471 23/12/2014 РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН НА САС АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
37 10473 23/12/2014 РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА ЧЛЕН НА КС АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
38 10475 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ ЧЛЕН НА САС РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА
39 10478 23/12/2014 АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН НА КС РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА
40 10489 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ ЧЛЕН НА САС ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
40 10489 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
40 10489 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ ЧЛЕН НА КС ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
40 10489 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ ЧЛЕН НА ДС ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
41 10493 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ ЧЛЕН НА САС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН НА ДС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН НА КС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН НА КС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
41 10493 23/12/2014 ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ ЧЛЕН НА КС ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
42 10507 23/12/2014 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВАЛЕНТИНА МЕТОДИЕВА ПОПОВА И ДР.
43 10508 23/12/2014 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
43 10508 23/12/2014 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ ЧЛЕН НА САС ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
44 10509 23/12/2014 ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ ЧЛЕН НА САС МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
44 10509 23/12/2014 ТЕОДОР АРТУРОВ БОЖИНОВ ЧЛЕН НА САС МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
45 10510 23/12/2014 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ ЧЛЕН НА САС МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
45 10510 23/12/2014 МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ ЧЛЕН НА САС МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
46 10511 23/12/2014 ЛИДИЯ ВЪЧОВА ДИКОВА ЧЛЕН НА САС СТОЯН ИВАНОВ ЧАНЕВ
47 10512 23/12/2014 СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА ЧЛЕН НА ДС РАДИ ИВАНОВ ДИШОВСКИ
48 10518 23/12/2014 ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ ЧЛЕН НА САС ЕКСЕНИЯ МЕТОДИЕВА КОЛЕВА
48 10518 23/12/2014 ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ ЧЛЕН НА КС ЕКСЕНИЯ МЕТОДИЕВА КОЛЕВА
49 10520 23/12/2014 БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА ЧЛЕН НА ДС ДИМАНА ЗВЕЗДОМИРОВА ЗАПРЯНОВА
50 10522 23/12/2014 ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА ОТТЕГЛЯ  
51 10523 23/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА САС ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
51 10523 23/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА КС ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
52 10524 23/12/2014 ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ЧЛЕН НА САС НАЦКО ДОЙЧЕВ
52 10524 23/12/2014 ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ЧЛЕН НА ДС НАЦКО ДОЙЧЕВ
53 10525 23/12/2014 ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА ЧЛЕН НА ДС ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
54 10526 23/12/2014 ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА ЧЛЕН НА САС НИНА ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА
55 10527 23/12/2014 ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА ЧЛЕН НА САС НИНА ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА
56 10528 23/12/2014 МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА ЧЛЕН НА САС МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
57 10531 23/12/2014 ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА ЧЛЕН НА САС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ ЧЛЕН НА КС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
57 10531 23/12/2014 СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА ЧЛЕН НА ДС МАРИО УНЧОВ ТОПЧИЙСКИ
58 10532 24/12/2014 ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА ЧЛЕН НА САС БОРИС ПАВЛОВ ЛИПЧЕНСКИ
59 10533 24/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ДЕКЛАРАЦИЯ  
60 10534 24/12/2014 ДИНКО ЙОРДАНОВ КЪНЧЕВ ЧЛЕН НА САС МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
61 10541 29/12/2014 ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ ОТТЕГЛЯ ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
61 10541 29/12/2014 МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ ОТТЕГЛЯ ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
61 10541 29/12/2014 ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ ОТТЕГЛЯ ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
61 10541 29/12/2014 ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА ОТТЕГЛЯ ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
61 10541 29/12/2014 ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА ОТТЕГЛЯ ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
62 10549 29/12/2014 МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА ЧЛЕН НА САС МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВАБОЯДЖИЕВА
62 10549 29/12/2014 СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА ЧЛЕН НА САС МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВАБОЯДЖИЕВА
63 10551 29/12/2014 МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА ЧЛЕН НА САС РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА
63 10551 29/12/2014 МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА ЧЛЕН НА КС РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА
63 10551 29/12/2014 МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА ЧЛЕН НА ДС РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020