Home Адвокатски избори 2015 Приложение № 2

Приложение № 2

There are no translations available.

Изтегли Приложение №2

Приложение. № 2

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ НА САК

От.......................................................................................................................

личен №...................................... ,........................... в регистрите на САК..

Адрес за кореспонденция............................................................................

тел...

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Предлагам кандидатурата на

1....................................................................................................................

за............................................................ (посочва се за кой орган на САК се предлага)

2.....................................................................................................................

за............................................................. (посочва се за кой орган на САК се предлага)

Прилагам Декларация/ии за съгласие на предложения/те от мен кандидат/и.

София,

.................................... 20............. г.                                       Подпис:

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020