Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Заседание ДС 1-ви състав - 10.06.2014

Заседание ДС 1-ви състав - 10.06.2014

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 10.06.14 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

 

1. АГЛИКА РУМЕНОВА ЦВЕТАНОВА                                               ДД 79

2. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ                          ДД 80

3. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ                                    ДД 81

4. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЗАРОВ СПАСОВ                                ДД 82                                       

5. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ТЪРНИН                             ДД 83

6. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАШИН                                               ДД 84

7. АТАНАС СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ                                     ДД 85

8. БОРЯНА МАРИНОВА ВЕНЧАРСКА                                     ДД 86

9. БОРЯНА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА                                               ДД 87

10.ВЕЛИНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА                                 ДД 88

11.ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                           ДД 89

12.ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА КОЛЧЕВА                                               ДД 90

13.ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГОЦЕВА                                      ДД 91

14.ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ                                 ДД 92

15.ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНЕВ                                                             ДД 93

16.ГЕОРГИ ТОДОРОВ НИКОЛОВ                                               ДД 94

17.ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОРОМАНОВА                                   ДД 95

18.ГЪЛЪБИН КОЛЕВ КИРИЛОВ                                                            ДД 96

19.ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА БОГАТИНОВА                          ДД 97

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

Адв.Хамбарджиев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020