Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 07.04.14 г.

 

1.   ЗОРНИЦА ДАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА                         ДД 49/14

2. ЖИВКВО ГЕОРГИЕВ ТЕКЕМСКИ                                        ДД 48/14

3. ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА БОГАТИНОВА                             ДД 45/14

4. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА   РУСЕВА                                    ДД 43/14

5. ВЕРКА ПЕТРОВА   АТАНАСОВА                                           ДД 33/14

6. ДОБРИН РАДОСЛАВОВ ДОДЕВ                                          ДД 47/14

7. КИРО ДИИТРОВ ХРИСТОВ                                                   ДД 52/14

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК и на таблото в САС.

                                                                                    Деловодител на ДС:

                                                                                                                     К.Капчева

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020