Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Заседание ДС 3-ти състав - 14.02.2014

Заседание ДС 3-ти състав - 14.02.2014

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 14.02.14 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

 

1   АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА                            ДД 2

2. БОРЯНА МИХАЙЛОВА В АСИЛЕВА                                              ДД 3

3. ГЕРГАНА СТАМАТОВА СТАМАТОВА                                ДД 4

4. ИВАНКА ИВАНОВА ЯНЕВА                                                 ДД 5

5. КИРО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ                                                 ДД 6

6. КОСТАДИН ПЪРВАНОВ КОСАЧЕВ                                     ДД 7

7. КРАСИМИРА СЛАВОВА НИКОДИМОВА                          ДД 8

8. МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГРИНОВА                                  ДД 9

9. МАРИН ВАСИЛЕВ БОЧЕВ                                                      ДД 10

10.МАЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА                                                 ДД 11

11.МАЯ НИКОЛАЕВА МЕДЖЕДЕЛИЕВА КЪРШАКОВА     ДД 12

12.МИЛЕНА БОЖАНОВА МИНЧЕВА                                        ДД 13

13.МИЛЕНА ГРИГОРОВА АЛЕКСИЕВА                                               ДД 14

14.НАДЕЖДА ИЛИЕВА НИКОЛОВА                                        ДД 15

15.НАТАЛИЯ ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА                             ДД 16

16.ПЕТЯ ЯНЧЕВА ЯНЧЕВА                                                          ДД 17

17.РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА                                ДД 18

18.РОСЕН ТОДОРОВ РАЙКОВ                                                    ДД 19

19.СПАСКА СТОИМЕНОВА НАЧЕВА                                      ДД 20

20.ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ                                         ДД 21

21.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ                                                            ДД 22

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 3-ти състав:

 

                                                                                                            Адв.Христов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020