Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 02.01.14 г.

 

1   ЕМИЛ АНГЕЛОВ МИЛАНОВ                                                ДД 139

2. ЗОРНИЦА ДАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА                                     ДД 140

3. ИВАНКА ИВАНОВА ЯНЕВА                                                 ДД 141

4. КИРО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ                                                 ДД 144

5. КОСТАДИН ПЪРВАНОВ КОСАЧЕВ                                     ДД 145

6. КРАСИМИРА СЛАВОВА НИКОДИМОВА                          ДД 147

7. ЛАЗАР ЕВГЕНИЕВ КАРАДАЛИЕВ                                        ДД 148

8. ЛИДИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧАНОВА                                           ДД 149

9.ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ШОПОВА                                         ДД 150

10.МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГРИНОВА                                  ДД 151

11.МАРИН ВАСИЛЕВ БОЧЕВ                                                      ДД 152

12.МАРИЯ НИКОЛОВА ДИМОВА НАВУЩАНОВА              ДД 153

13.МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕВЕНСКА                                              ДД 154

14. МАЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА                                               ДД 155

15.МАЯ НИКОЛАЕВА МЕДЖЕДЕЛИЕВА КЪРШАКОВА     ДД 156

16.МИЛЕНА БОЖАНОВА МИНЧЕВА                                        ДД 157

17.МИЛЕНА ГРИГОРОВА АЛЕКСИЕВА                                  ДД 158

18.НАДЕЖДА ИЛИЕВА НИКОЛОВА                                        ДД 159

19.НАТАЛИЯ ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА                             ДД 160

20.НЕЛИ СЛАВЕЙКОВА СПАСОВА                                         ДД 162

21. АГЛИКА РУМЕНОВА ЦВЕТАНОВА                                              ДД 116

22. АЛЕКСАНДРИНА ПАНТАЛЕЕВА ГИГОВА                                  ДД 118

23.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАШИН                                               ДД 119

24. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ                                                 ДД 120

25.АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАЗОВА                                         ДД 121

26.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА                             ДД 122

27.ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ                                 ДД 128

28.ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА                                ДД 129

29.ГЕРГАНА СТАМАТОВА СТАМАТОВА                                ДД 130

30.ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КУЦЕВА                                            ДД 132

31.ДАРЯ ПЕТРОВА ДОНЧЕВА                                                   ДД 133

32.ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ                                        ДД 134

33.ДОБРИН РАДОСЛАВОВ ДОДЕВ                                           ДД 135

34.ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЩУМПФ                                     ДД 137

35.ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА                                      ДД 138

36.ПЕТЯ ЯНЧЕВА ЯНЧЕВА                                                         ДД 164

37.РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА                                ДД 167

38.РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛОШЕВ                                              ДД 168

39.РОСЕН ТОДОРОВ РАЙКОВ                                                    ДД 170

40.СИЛВИЯ ИГНАТОВА МИЛЧЕВА                                          ДД 172

41.СПАСКА СТОИМЕНОВА НАЧЕВА                                      ДД 174

42. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                                             ДД 175

43.ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ                                         ДД 176

44.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ                                                            ДД 178

 

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК.

 

 

                                                                                    Деловодител на ДС:

 

                                                                                                                    К.Капчева

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020