Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Заседание ДС 4-ти състав - 18.12.2013

Заседание ДС 4-ти състав - 18.12.2013

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 18.12.13 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1   ПЕТЯ ЯНЧЕВА ЯНЧЕВА                            ДД  164
2.  ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ                ДД  165
3.  ПЛАМЕН МАРИНЧОВ БОРИСОВ                ДД  166
4.  РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА            ДД  167
5.  РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛОШЕВ                ДД  168
6.  РОСЕН ИВАНОВ РУСЕВ                    ДД  169
7.  РОСЕН ТОДОРОВ РАЙКОВ                    ДД  170
8.  РОСИЦА ИВАНОВА РАЙКОВА БАЙРАКОВА        ДД  171
9.  СИЛВИЯ ИГНАТОВА МИЛЧЕВА                ДД  172
10.СИМЕОН РАЙЧЕВ МАЛИНОВСКИ                ДД  173
11.СПАСКА СТОИМЕНОВА НАЧЕВА                ДД  174
12.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                ДД  175
13.ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ                ДД  176
14.ЦАНКО БЕНЧОВ ВЪТЕВ                    ДД  177
15.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ВЕНЧЕВ                    ДД  178


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:

                                    Адв.Ойсолов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020