Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Заседание ДС 3-ти състав - 09.12.2013

Заседание ДС 3-ти състав - 09.12.2013

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            
                    О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.12.13 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   ЕМИЛ АНГЕЛОВ МИЛАНОВ                            ДД  139
2.  ЗОРНИЦА ДАНЧЕВА ЦВЕВТАНОВА            ДД  140
3.  ИВАНКА ИВАНОВА ЯНЕВА                    ДД  141
4.  ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                    ДД  142
5.  КАТИНА НЕДКОВА ПЪРВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА        ДД  143
6.  КИРО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ                    ДД  144
7.  КОСТАДИН ПЪРВАНОВ КОСАЧЕВ                ДД  145
8.  КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА            ДД  146
9.  КРАСИМИРАСЛАВОВА НИКОДИМОВА            ДД  147
10.ЛАЗАРЕВГЕНИЕВ КАРАДАЛИЕВ                ДД  148
11.ЛИДИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧАНОВА                ДД  149
12.ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ШОПОВА                ДД  150
13.МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГРИНОВА            ДД  151
14.МАРИН ВАСИЛЕВ БОЧЕВ                    ДД  152
15.МАРИЯ НИКОЛОВАДИМОВА НАВУЩАНОВА        ДД  153
16.МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕВЕНСКА                ДД  154
17.  МАЯ ГЕОРГИЕВА  КОСТОВА                ДД  155
18.МАЯ НИКОЛАЕВА МЕДЖЕДЕЛИЕВА КЪРШАКОВА    ДД  156
19.МИЛЕНА БОЖАНОВА МИНЧЕВА                ДД  157
20.МИЛЕНА ГРИГОРОВА АЛЕКСИЕВА                ДД  158
21.НАДЕЖДА ИЛИЕВА НИКОЛОВА                ДД  159
22.НАТАЛИЯ ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА            ДД  160
23.НЕВЕНА СТЕФАНОВА БОТЕВА                ДД  161
24.НЕЛИ СЛАВЕЙКОВА СПАСОВА                ДД  162
25.НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАРИНОВ                ДД  163


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 3-ти състав:

                                    Адв.Хр.Христов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020