Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 24.06.19 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1   А Т Г            1500448010                           ДД  71
2.  А А В            1900323910                ДД  72
3.  А В Р            1000541910                ДД  73
4.  А Т А            1800220410                ДД  74
5.  А А А            1300084210                ДД  75
6.  А С П            1900368010                ДД  76
7.  Б Д С            1800099910                ДД  77
8.  Б Ц Л            1100448110                 ДД  78
9.  Б Я Ч            1200363710                ДД  79
10.Б И Д            1900589710                ДД  80
11.В К В            1100563710                ДД  81
12.В М Б            1500177710                ДД  82
13.В К М            1500466610                ДД  83
14.В Д С            1800562310                ДД  84
15.Г Е А            1200585810                ДД  85
16.Г И С            1000115010                ДД  86
17.Г С Г            4800155110                ДД  87
18.Г Г Г            1900679310                ДД  88
19.Г Н Х            1000265010                ДД  89
20.Г Р Ц             1300519210                ДД  90
21.Г Ц Т            1000084310                ДД  91
22.Г П Т            1200331610                ДД  92
23.Г Б Н            1500377410                ДД  93
24.Д С Ц            1000320210                ДД  94
25.Д Б С            1800436610                ДД  95
26.Д Д Х            1400210810                ДД  96
27.Д И Е            1100087110                ДД  97
28.Д П С            1500413610                ДД  98
29.Д И Я            4900161810                ДД  99
30.Д Н И            1000235610                ДД  100
31.Е П А            1600217410                ДД  101
32.Е С М            1700296510                ДД  102
33.И Д П            1300140910                ДД  103

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  5-ти състав:

                                    Адв.Никифорова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020