Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ        
                    О Б Я В Л Е Н И Е        

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА
Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 08.04.19 г.

 

1   Й И Й      Л. №        1000595310                        ДД   31
2.  К И В            1700081810                ДД   32
3.  К М М             1200309010                ДД   34
4.  К П И            1100008810                ДД   35
5.  М Д Г             4000126610                ДД   38
6.  М Й С            1700352110                ДД   39
7.М В В            1600517510                ДД   40
8.М С С             1500157210                ДД   41
9. Н Г Д            1000343010                ДД   42
10.Н Г Б            1000078110                ДД   43
11.Н Г К            1000405410                ДД   44
12.Н В О            1500430710                ДД   45
13.О Н Б            1700535810                ДД   47
14.О Ц И            1700571910                ДД   48
15.П Г Г             1500363910                ДД   49
16.П Г Н            1100694710                ДД   50
17.Р Н В            1100216310                ДД   51
18.Р Т А            1500580710                ДД   52
19.Р А С            1800205210                ДД   53
20.Р С Т К            1700353610                ДД   54
21.С В Д            1000325510                ДД   56
22.Т Б Т            1000350410                ДД   57
23.Т И Х М            1300195810                ДД   58
24.Т И К            1400344110                ДД   59             
25.Х И И            1900363810                 ДД   60
26.Х Т Т            1400549110                ДД   61
27.Х Ц П            1600587610                ДД   62
28.Ц Б В            1900105610                ДД   63

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.        

Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  1-ви състав:

                                    Адв.Даскалова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020