Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Съобщение

Съобщение

There are no translations available.

Във връзка с разпространена информация в интернет пространството от ФОБА, Ви информираме, че заседанието по ДД219/18г. образувано по жалба на адв.Чавдар Пенков срещу адв.Владислав Янев за 18.03.19г. не се проведе поради заболяване на председателя на състава адв.Милен Дюлгеров.

Председател на ДС при САК:
адв.Светозар Златанов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020