Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е


Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.12.18 г.

1   А И К             Л.№    1400273510                 ДД   224
2.  А П А                 1500494910            ДД   225
3   А С К                1500497210            ДД   227
4.  А А У                1600031410            ДД   229
5.  А ЛМ                1400378110             ДД   231
6.  А П А                1400093210            ДД   232
7. Б И С                1000272410            ДД   234
8. В И К                1000662910            ДД   236
9. В К М                1500466610            ДД   237
10.В К Г                1400271610            ДД   241
11. Г И С                1000115010            ДД   243
12. Г С Г                1700373010            ДД   244
13. Г Б И                1100562210            ДД   245
14. Г К Ч                4400136210            ДД   246
15. Г Ж Д                1400136610            ДД   249
16. Г Б Н                1500377410            ДД   250
17. Д Б Д                1000402010            ДД   252
18. Д В К                1000143010            ДД   254
19. Д Д Х                1400210810            ДД   255
20. Д П С                1500413610            ДД   258
21. Д Г П                1800185710            ДД   259
22 З И У                1100161310            ДД   261
23. З В С                1500293710            ДД   262
24. И Т К                1400070410            ДД   264
25. И Р Р                1300694110            ДД   265
26. И Р С                1100133010            ДД   266
27. Й А А                1900175710            ДД   267
28. Й Й Т                1800421610            ДД   269
29. К И В                1700081810            ДД   271
30. К А А                1000117710            ДД   272
31. К Й С                1500012710            ДД   273
32. К М М                1200309010            ДД   274
33. К П И                1100008810            ДД   276
34. К В Н                1400227710            ДД   277


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  3-ти състав:

                                    Адв.Мичев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020