Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е


Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 02.01.18 г.

1.  АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ                ДД  220
2.  АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ ВЛАЙКОВ                ДД  221
3.  АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ            ДД  222
4.  АНТОНИЯ ДОБРЕВА АНАКИЕВА                ДД  224
5.  БЛАГОВЕСТА ГАТЕВА ТЕРЗИЙСКА                ДД  225
6  .БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ                    ДД  226
7.  ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ХРИСТАКОВА            ДД  227
8.   ВЕЛИЗАР ЛЮДМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ                ДД  229
9. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КАРДАШЕВ                ДД  230
10. ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ПЕТРОВ                ДД  231
11. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ                ДД  233
12. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ                    ДД  234
13. ГЕОРГИ КУНТАНДУЛА ЧИСУСЕ                ДД  235
14. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧКОВА ЛОЗЕВА                ДД  236
15. ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА                ДД  237
16. ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ                    ДД  238
17. ДРАГОМИРА ТОДОРОВА ПЕТРОВА             ДД  241
18. ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАЛЕВА                    ДД  243
19. ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА                ДД  246
20. ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                ДД  247
21. КАТЯ ИВАНОВА ВИКЬОВА                    ДД  250
22. КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ГЛУШКОВА                ДД  251
23. КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВА ПАНАЙОТОВА        ДД  253
24. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БОРИСОВ                ДД  255
25. КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ                ДД  256
26. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА            ДД  263
27. МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЧКОВА            ДД  265
28.  НЕЛИ ВОЛОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА            ДД  267
29.  НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА                ДД  268
30.  НЕЛИ ДИМИТРОВА ПУГЕВА                ДД  269
31.  НЕЛИ ЗАХАРИЕВА МАРКОВА                ДД  270
32.  НЕЛИ ИВАНОВА ВЕЛКОВА                    ДД  271
33.  НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                ДД  273
34.  ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА        ДД  276
35.  ПЕТРА САВОВА НЕЛОВА                    ДД  278
36.  ПЕТЬО АСПАРУХОВ ЩЪРКЕЛОВ                ДД  279
37.  ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА                    ДД  282
38.  РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА        ДД  285
39.  РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА            ДД  287
40.  РУМЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА                ДД  289
41.  РУМЯНА ЦЕКОВА БАРОВА                    ДД  290
42.  РУСИ  ПЕТРОВ  РУСЕВ                    ДД  291
43.  СЛАВЧО МАЛИНОВ СИМОВ                ДД  296
44.  СОФИЯ КЪНЕВА АНТОНОВА                ДД  297
45.  СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                ДД  299
46.  СТЕФАН ПЕТРОВ ФИКОВ                    ДД  300
47.  ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                    ДД  301
48.  ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАПАЗОВА                ДД  303
49.  ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА МАРИНОВА            ДД  304
50.  ХРИСТО БОНЧЕВ БОНЧЕВ                    ДД  308
51.  ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ                ДД  309
52.  ЦАНКО БЕНЧОВ ВЪТЕВ                    ДД  310
53.  ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА            ДД  311
54.  ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ                ДД  312
55.  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ                ДД  313


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

    Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

02.01.2018 г.                     ДеловодителДС : К.Капчева      

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020