Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1 ЛИЛИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА ДД 257
2. ЛЪЧЕЗАР АНАТОЛИЕВ ПЕРФАНОВ ДД 258
3. ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТРАКИЕВ ДД 259
4. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА ДД 260
5. МАДЛЕН ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА ДД 261
6. МАРИАННА ДИМИТРОВНА ГЕОРГИЕВА ДД 262
7. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ДД 263
8. МАРИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА ДД 264
9. МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЧКОВА ДД 265
10.МИНЧО ПЕТКОВ МИНЧЕВ ДД 266
11.НЕЛИ ВОЛОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА ДД 267
12.НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ДД 268
13.НЕЛИ ДИМИТРОВА ПУГЕВА ДД 269
14.НЕЛИ ЗАХАРИЕВА МАРКОВА ДД 270
15.НЕЛИ ИВАНОВА ВЕЛКОВА ДД 271
16.НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАНИН ДД 272
17.НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ ДД 273
18.НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРУЛЕВ ДД 274
19.НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ ДД 275

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 3-ти състав:
Адв.Мичев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020