Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.12.17 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1 СИМЕОН ТОДОРОВ БОЧЕВ ДД 295
2. СЛАВЧО МАЛИНОВ СИМОВ ДД 296
3. СОФИЯ КЪНЕВА АНТОНОВА ДД 297
4. СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ ДД 298
5. СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ ДД 299
6. СТЕФАН ПЕТРОВ ФИКОВ ДД 300
7. ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ ДД 301
8. ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА ДД 302
9. ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАПАЗОВА ДД 303
10.ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА МАРИНОВА ДД 304
11.ТОНКА ДИМЧЕВА МИХАЙЛОВА ДД 305
12.ТОТКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА ДД 306
13.ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНЧЕВА ДД 307
14.ХРИСТО БОНЧЕВ БОНЧЕВ ДД 308
15.ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ ДД 309
16.ЦАНКО БЕНЧОВ ВЪТЕВ ДД 310
17.ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА ДД 311
18.ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ ДД 312
19.ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ ДД 313

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 5-ти състав:
Адв.Никифорова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020