Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 08.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на ул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1 ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА ДД 276
2. ПАНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ ДД 277
3. ПЕТРА САВОВА НЕЛОВА ДД 278
4. ПЕТЬО АСПАРУХОВ ЩЪРКЕЛОВ ДД 279
5. ПЕТЯ БОРИСОВА ШОПОВА ДД 280
6. ПЛАМЕН СТОЙКОВ ПАУНОВ ДД 281
7. ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА ДД 282
8. РАДА ПЛАМЕНОВА ЛИЛОВА ДД 283
9. РАДОСЛАВА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА ДД 284
10.РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА ДД 285
11.РАЙКО АСЕНОВ СЕМЕРДЖИЕВ ДД 286
12.РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА ДД 287
13.РОСЕН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ДД 288
14.РУМЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ДД 289
15.РУМЯНА ЦЕКОВА БАРОВА ДД 290
16.РУСИ ПЕТРОВ РУСЕВ ДД 291
17.РУСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ДД 292
18.РУСКО ПЕТКОВ АБАДЖИЕВ ДД 293
19.СЕРАФИМ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ ДД 294

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:
Адв.Дюлгеров

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020