Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от  Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.10.17 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ ДД 145
2. АНДРЕЙ ХРИСТОВ КЮРКЧИЕВ ДД 146
3. АНТОНИЯ ДОБРЕВА АНАКИЕВА ДД 147
4. БЛАГОВЕСТА ГАТЕВА ТЕРЗИЙСКА ДД 148
5. БОРИС ГЕОРГИЕВ МАРХОЛЕВ ДД 149
6. ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ХРИСТАКОВА ДД 150
7. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КЪРКЪМОВА ДД 151
8. ВЛАДА ЧАВДАРОВА ЦЕНОВА ДД 152
9. ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ БАЙКУШЕВ ДД 153
10.ГАНЕТКА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА ДД 154
11.ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ ДД 155
12.ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ ДД 156
13.ДЕСИСЛАВА КРАСИНОВА КАМЕНОВА ДД 157
14.ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА ДД 158

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените
адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:
Адв.Даскалова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020