Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.03.17 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВА АЙТОВА                                ДД 10

2. АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ                                  ДД 11

3. АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ                                             ДД 12

4. АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА                                        ДД 13

5. БОЖКО ВАСИЛЕВ КОСТОВ                                                   ДД 14

6. ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ДУЧЕВА                                             ДД 15

7. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАВРОВ                                                 ДД 16

8. ДАРИНКА РАЧЕВА СИМЕОНОВА                                       ДД 17

9. ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА                             ДД 18

10.ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА АУАК                          ДД 19

11.ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА                                                           ДД 20

12.ДИАНА САШЕВА БЛАТЕВА                                                  ДД 21

13.ДИЛЯНА ДАНАИЛОВА РАДОЕВА                                      ДД 22

14.ДОЙЧИНКА ПЕТРОВА МЕДНИКАРОВА                            ДД 23

15.ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ                                               ДД 24

16.ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА                                  ДД 25

17.ЕЛВИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА                                       ДД 26

18.ЕЛЕНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА                                  ДД 27

19.ЕМИЛ ПЕТРОВ ПЕТРИЧЕВ                                                     ДД 28

20.ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ХУБЕНОВА                                ДД 29

21.ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ БОЯДЖИЕВ                                       ДД 30

22.ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ                                              ДД 31

23.ИВЕТА ПЛАМЕНОВА СТОЙЧЕВА                                       ДД 32

24.ИЛИАН КОЛЕВ ТОЧЕВ                                                                        ДД 33

25.ИРИНА ДИМИТРОВА ЧОРАНОВА                                       ДД 34

26.ИРИНА НАСКОВА ВАНКОВА                                                          ДД 35

27.КАМЕЛИЯ КАЛИНОВА ЛАДОВА КУЮМДЖИЕВА         ДД 36

28.КРАСИМИР АТАНАСОВ ИВАНОВ                                      ДД 37

29.КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА                              ДД 38

31.КРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА                                 ДД 39

32.МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА                                                ДД 40

33.МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА КУНЕВА                                                ДД 41

34.МАДЛЕН ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА                                 ДД 42

35.МАРИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА                                              ДД 43

36.МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА                                 ДД 44

38.МИГЛЕНА МИЦОВА ЙОРДАНОВА                                     ДД 46

39.МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ТИШИНОВА                                ДД 47

40.НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА                                       ДД 48

41.НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА                                         ДД 49

42.НЕЛИ ЗАХАРИЕВА МАРКОВА                                             ДД 50

43.НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                                            ДД 51

44.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАБАТАКОВ                            ДД 52

45.ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА                ДД 53

46.ПАВЛИНА МИНЧЕВА ЖУЛЕВА ЯНКОВА                         ДД 54

47.ПАУЛА ВЛАДИМИРОВА МИХАЙЛОВА                            ДД 55

48.ПЕТЬО НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ                                            ДД 56

49.ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ                                                 ДД 57

50.ПЛАМЕНА ХАРИ КОСТАДИНОВА                                      ДД 58

51.РАДКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА                                             ДД 59

52.РАЯ ЛЪЧЕЗАРОВА КАРАДЖОВА                                         ДД 60

53.РОСЕН КОНСТАНТИНОВ КРЪСТЕВ                                                ДД 61

54.РУМЯНА ЦЕКОВА БАРОВА                                                   ДД 62

55.СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА                              ДД 63

56.СОФИЯ КЪНЕВА АНТОНОВА ТЕРЗИЕВА                         ДД 64

57.СТАМЕН СТАМЕНОВ ЯНЕВ                                                  ДД 65

58.СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                                            ДД 66

59.ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА                            ДД 67

60.ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА МАРИНОВА                                 ДД 68

61.ХРИСТИНА ГАНЧЕВА ЗЛАТКОВСКА                                 ДД 69

62.ХРИСТО ДИМИТРОВ СТОЕВ                                                 ДД 70

63.ЦАНКО БЕНЧОВ ВЪТЕВ                                                         ДД 71

64.ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА                                                ДД 72

65.ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСЕВЧЕВА                            ДД 73

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 3-ти състав:

14.02.17 г.

                                                                                                            Адв.Станкова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020