Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.12.16 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ                                           ДД 192

2. АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ                                              ДД 193

3. АТАНАС ЛЮБЕНОВ МЕЧКАРОВ                                         ДД 194

4. БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ                                              ДД 195

5. ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ЦЕНОВ                                                 ДД 196

6. ВИОЛЕТА МАНЧЕВА КОСТОВА                                        ДД 197

7. ВЛАДИСЛАВ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ                                 ДД 198

8. ГАНЧО СТАТЕВ ГАНЕВ                                                        ДД 199

9. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАВРОВ                                                           ДД 200

10.ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ                                                 ДД 201

11.ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                  ДД 202

12.ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА                           ДД 203

13.ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА АУАК                                    ДД 204

14.ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БАНКОВА                            ДД 205

15.ДИАНА ДИНКОВА ХРИСТОВА                                          ДД 206

16.ДИМИТЪР РАДЕВ ВЪЛЧЕВ                                                  ДД 207

17.ЕЛЕАЗАР ТЕОДОСИЕВ ПЛАХАРОВ                                  ДД 208

18.ЕЛЕНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА                                  ДД 209

19.ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАЛЕВА                                                           ДД 210

20.ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА                                                ДД 211

21.ЕМИЛ БОРИСОВ МОМЧИЛОВ                                             ДД 212

22.ЕМИЛ ХРИСТОВ ВЛАДОВ                                                   ДД 213

23.ЖАНА ХРИСТОВА ФОТЕВА                                                 ДД 214

24.ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ БОЯДЖИЕВ                                     ДД 215

25.ИВАЙЛО АСЕНОВ ЦОНКОВ                                                            ДД 216

26.ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ                                             ДД 217

27.ИРИНА ДИМИТРОВА ЧОРАНОВА                                      ДД 218

28.ИРИНА НАСКОВА ВАНКОВА                                            ДД 219

29.ЙОРДАН БОРИСОВ ГОТОВ                                                  ДД 220

30.КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ                                  ДД 221

31.КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ                                           ДД 222

32.КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА                             ДД 223

33.КРЕМЕН РАЧЕВ МАРИНОВ                                                 ДД 224

34.МАДЛЕН ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА                                ДД 225

35.МАКСИМ РАЙЧЕВ АВДЖИЙСКИ                                       ДД 226

36.МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА                               ДД 227

37.МАРИЯ ХРИСТОВА БОЙКИНОВА                                     ДД 228

38.МИНА СТЕФАНОВА ДЕДОВА                                             ДД 229

39.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАБАТАКОВ                           ДД 230

40.НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГОСПОДОВ                                        ДД 231

41.ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА               ДД 232

42.ПАВЛИНА МИНЧЕВА ЖУЛЕВА ЯНКОВА                                   ДД 233

43.ПЕТРА САВОВА НЕЛОВА                                                      ДД 234

44.ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ                                                            ДД 235

45.РАЙКО АСЕНОВ СЕМЕРДЖИЕВ                                         ДД 236

46.РУМЯНА ЦЕКОВА БАРОВА                                                  ДД 237

47.СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА                             ДД 238

48.СИБИЛА ДИНКОВА МЕТАНОВА                                        ДД 239

49.СОФИЯ КЪНЕВА АНТОНОВА ТЕРЗИЕВА                                   ДД 240

50.СТАМЕН СТАМЕНОВ ЯНЕВ                                                  ДД 241

51.СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                                            ДД 242

52.ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                                                       ДД 243

53.ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА                                           ДД 244

54.ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА                                              ДД 245

55.ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА                            ДД 246

56.ХЕСКИЯ АВРАМОВ ХЕСКИЯ                                             ДД 247

57.ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ                                            ДД 248

58.ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА                                               ДД 249

59.ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСЕВЧЕВА                          ДД 250

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:

29.11.16 г.

                                                                                                            Адв.Иванова

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020