Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.06.16 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ                         ДД 67

2. АЛЕНА ЙОСИФОВА ДОБРЕВА ХРИСТОВА                      ДД 68

3. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАЗОВА                                         ДД 69

4. АННА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА                                         ДД 70

5. БОЖИДАР КЪНЕВ МАЛЕВСКИ                                           ДД 71

6. ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ПЪРВАНОВ                                  ДД 72

7. ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                                                  ДД 73

8. ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                           ДД 74

9. ВИОЛЕТА МАНЧЕВА КОСТОВА                                         ДД 75

10. ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА        ДД 76

11. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАВРОВ                                                           ДД 77

12. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГАЦОВ                                                ДД 78

13. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                  ДД 79

14. ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КУЦЕВА                                           ДД 80

15. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА                                               ДД 81

16. ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА                            ДД 82

17. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА                         ДД 83

18. ДИАНА ИВАНОВА МАРКОВА                                             ДД 84

19. ДИАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА                                          ДД 85

20. ДИЯНА НИКОЛОВА СТОИЛОВА                                        ДД 86

21. ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА                                 ДД 87

22. ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА                                  ДД 88

23. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА                                 ДД 89

24. ЕЛКА СЛАВОВА ТАКОВА                                                    ДД 90

25. ЖИВКО РАДОСЛАВОВ РАДЕВ                                            ДД 92

26. ЖУЛИЕТА РУСЕВА ГОЛЕМАНОВА                                                ДД 93

27. ЗАРА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА                                                 ДД 94

28. ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ                                             ДД 95

29. ЙОРДАН БОРИСОВ ГОГОВ                                                   ДД 96

30. КАЛИНА САРАФОВА БЕРКОВА                                         ДД 97

31. КЕРАНА ХРИСТОВА ТОДОШЕВА                                      ДД 98

32. КИНО ДАВИДОВ ЛАЗАРОВ                                                  ДД 99

33. КОНСТАНТИН ПЕТКОВ МИКОВ                                        ДД 100

34. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ                                 ДД 101

35. КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА                             ДД 102

36. КРЕМЕН РАЧЕВ МАРИНОВ                                                  ДД 103

37. ЛОРА БОРИСОВА ТРАЙКОВА                                             ДД 104

38. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА                                   ДД 105

39. МАКСИМ РАЙЧЕВ АВДЖИЙСКИ                                      ДД 106

40. МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ                                             ДД 107

41. МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА                                   ДД 108

42. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА                                ДД 109

43. МАРИЯ РУМЕНОВА ШЮЛЕР                                               ДД 110

44. МИТКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ                                            ДД 111

45. НАДЕЖДА ПАВЛОВА КРЪСТАНОВА                                ДД 112

46. НАДЯ РАБХАТ ШАБАНИ ПАНОВА                                                ДД 113

47. НАДЯ ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА                                         ДД 114

48. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НОЛТЕ ДИМИТРОВА                      ДД 115

49. НЕВЕНА ВЛАДИМИРОВА БЕШКОВА                               ДД 116

50. НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА                              ДД 117

51. НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                                           ДД 118

52. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГОСПОДОВ                                       ДД 119

53. ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА               ДД 120

54. ПАВЛИНА МИНЧЕВА ЖУЛЕВА ЯНКОВА                                    ДД 121

55. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ                                             ДД 122

56. ПЛАМЕН ДОЧЕВ БАЙРАМОВ                                              ДД 123

57. ПЛАМЕН МАРИНОВ ЦОЧЕВ                                                            ДД 124

58. РОБЕРТ ЗАХАРИЕВ АНДОНОВ                                            ДД 125

59. РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА                            ДД 126

60. РУСКО ПЕТКОВ АБАДЖИЕВ                                                            ДД 127

61. СИЛВИЯ ИВАНОВА СТОЯНЧЕВА                                      ДД 128

62. СОНЯ ЕМИЛОВА ШЕГУНОВА                                             ДД 129

63. ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА                          ДД 130

64. ХРИСТО ЦАНОВ ПОПОВСКИ                                             ДД 131

65. ЮЛИЯ ЮЛИЕВА ТОШЕВА                                                    ДД   132

66. ЯНЧО ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ                                              ДД 133

 

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:

20.05.16 г.

                                                                                                            Адв.Ойсолов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020