Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.03.16 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

 

1   АГЛИКА РУМЕНОВА ЦВЕТАНОВА                                 ДД 13

2. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАЗОВА                                       ДД 14

3. АННА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА                                       ДД 15

4. БИСЕР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ                                                            ДД 16

5. БОЖИДАР КЪНЕВ МАЛЕВСКИ                                           ДД 17

6. ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                         ДД 18

7. ВЕСЕЛКА КУЗМАНОВА ВАЧЕВА                                      ДД 19

8. ВИОЛЕТА МАНЧЕВА КОСТОВА                                       ДД 20

9. ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА         ДД 21

10.ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГАЦОВ                                                ДД 22

11.ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНЕВ                                                   ДД 23

12.ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА                              ДД 24

13.ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОРОМАНОВА                                 ДД 25

14.ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                 ДД 26

15.ДИАНА ИВАНОВА МАРКОВА                                            ДД 27

16.ДОНЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ                                        ДД 28

17.ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА                                 ДД 29

18.ЕФЕМИЯ ГАНЧЕВА ЧАУШЕВА ЕСКАНДАРИ                 ДД 30

19.ЖАНА ХРИСТОВА ФОТЕВА                                                            ДД 31

20.ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                                             ДД 32

21.ИРИНА СЛАВОВА СЛАВОВА                                              ДД 33

22.КЕРАНА ХРИСТОВА ТОДОШЕВА                                     ДД 34

23.КИНО ДАВИДОВ ЛАЗАРОВ                                                 ДД 35

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

23.02.16 г.

                                                                                                            Адв.Хамбарджиев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020