Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 06.01.16 г.

 

1. БИСЕР ЕМИЛОВ БОРИСОВ                                                  ДД 177

2. ВЕСЕЛКА КУЗМАНОВА ВАЧЕВА                                      ДД 184

3. ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА         ДД 187

4. ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОРОМАНОВА                                 ДД 192

5. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                 ДД 193

6. ДИАНА ИВАНОВА МАРКОВА                                            ДД 194

7. ЕМИЛ ПАВЛОВ СТУМБОВ                                                   ДД 199

8. ЖАНА ХРИСТОВА ФОТЕВА                                                            ДД 200

9. ЗЛАТКА ЗДРАВКОВА ВАНГЕЛОВА                                  ДД 201

10. ИРИНА СЛАВОВА СЛАВОВА                                            ДД 204

11. ЛИДИЯ ИЛИЕВА ВЕЛКОВА                                                           ДД 211

12. КИНО ДАВИДОВ ЛАЗАРОВ                                                            ДД 206

13. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ                            ДД 189

14. БОЖИДАР КЪНЕВ МАЛЕВСКИ                                          ДД 178

15. ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА                                ДД 198

16. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАЗОВА                                      ДД 176

17. ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                        ДД 183

18. ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                                            ДД 203

19. ДОНЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ                                       ДД 196

20. БОРИС ОГНЯНОВ РАЕВ                                                       ДД 180

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

05.01.16 г.                                                                                                            Адв.Хамбарджиев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020