Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 22.12.15 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ                                      ДД 175

2. АНЕЛИЯ ИВАНОВА   ПАЛАЗОВА                                          ДД 176

3. БИСЕР ЕМИЛОВ БОРИСОВ                                                    ДД 177

4. БОЖИДАР КЪНЕВ МАЛЕВСКИ                                             ДД 178

5. БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ                                               ДД 179

6. БОРИС ОГНЯНОВ РАЕВ                                                         ДД 180

7. БОРИСЛАВА   ЛЕОНИДОВА ПОКРАСС                               ДД 181

8. ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА                                   ДД 182

9. ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                             ДД 183

10.ВЕСЕЛКА КУЗМАНОВА ВАЧЕВА                                         ДД 184

11.ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧАРДАКЛИЕВ                              ДД 185

12.ВЛАДИСЛАВ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ                                  ДД 186

13.ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА ДД 187

14.ГАНЧО СТАТЕВ ГАНЕВ                                                           ДД 188

15.ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ                               ДД 189

16.ГЕОРГИ ТОМОВ ЖЕКОВ                                                        ДД 190

17.ГЕРГАНА НЕШЕВА ГЕЧЕВА                                                   ДД 191

18.ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОРОМАНОВА                                    ДД 192

19.ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                     ДД 193

20.ДИАНА ИВАНОВА МАРКОВА                                               ДД 194

21.ДИМИТЪР   НЕЦОВ ЙОРДАНОВ                                            ДД 195

22.ДОНЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ                                          ДД 196

23.ДРАГОМИРА ТОДОРОВА ПЕТРОВА                                    ДД 197

24.ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА                                    ДД 198

25.ЕМИЛ ПАВЛОВ СТУМБОВ                                                     ДД 199

26.ЖАНА ХРИСТОВА ФОТЕВА                                                  ДД 200

27.ЗЛАТКА ЗДРАВКОВА ВАНГЕЛОВА                         ДД 201

28.ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ                                                   ДД 202

29.ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                                                ДД 203

30.ИРИНА СЛАВОВА СЛАВОВА                                                ДД 204

31.ЙОРДАН БОРИСОВ ГОГОВ                                                   ДД 205

32.КИНО ДАВИДОВ ЛАЗАРОВ                                                    ДД 206

33.КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ                                   ДД 207

34.КРАСИМИР СПАСОВ КИРИЛОВ                                          ДД 208

35.КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА                        ДД 209

36.КРЕМЕН РАЧЕВ МАРИНОВ                                                     ДД 210

37.ЛИДИЯ ИЛИЕВА ВЕЛКОВА                                                   ДД 211

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

30.11.15 г.

                                                                                                            Адв.Хамбарджиев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020