Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 14.12.15 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   ЛЪЧЕЗАР АНАТОЛИЕВ ПЕРФАНОВ                        ДД 212

2. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ                                          ДД 213

3. МАКСИМ РАЙЧЕВ АВДЖИЙСКИ                                         ДД 214

4. МАРГАРИГТА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОГИЕВА                      ДД 215

5. МАРИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА                                    ДД 217

6. НАДЯ РАБХАТ ШАБАНИ ПАНОВА                          ДД 218

7. НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА                                ДД 219

8. НЕЛИ ЗАХАРИЕВА МАРКОВА                                             ДД 220

9. НЕНКА ДРАГАНОВА БЕРБЕРОВА                                        ДД 221

10.НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                                            ДД 222

11.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ                         ДД 223

12.ПАВЕЛ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ                                     ДД 224

13.ПАВЛИНА ИЛИЕВА ГЕНОВА                                     ДД 225

14.ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА                               ДД 226

15.ПЛАМЕН ДОЧЕВ БАЙРАМОВ                                                ДД 227

16.РАДКО СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ                                          ДД 228

17.РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА                      ДД 229

18.РОБЕРТ ЗАХАРИЕВ АНДОНОВ                                             ДД 230

19.РОСЕН ЛЮБЕНОВ МАРКОВ                                                  ДД 231

20.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА                                          ДД 232

21.РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ                                     ДД 233

22.РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МУТАФОВА                         ДД 234

23.СВЕТЛАНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА                             ДД 235

24.СВЕТОЗАРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА                                        ДД 236

25.СВЕТОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ                              ДД 237

26.СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ПЕЕВА РУСАНОВА                             ДД 238

27.СИЛВИЯ СТОЯНОВА МОМЧИЛОВА                                   ДД 239

28.СИМЕОНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА                              ДД 240

29.СТАНИСЛАВА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА                               ДД 241

30.СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                                            ДД 242

31.ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                                                       ДД 243

32.ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА                                             ДД 244

33.ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАПАЗОВА                                         ДД 245

34.ТЕОДОРА КОЛЕВА ГОСПОДИНОВА                                   ДД 246

35.ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ТОМОВ                                                ДД 247

36.ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ                                         ДД 248

37.ЦВЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТЕМЕЛКОВА               ДД 249

38.ЯНЧО ТОСКОВ ХРИСТОЗОВ                                                 ДД 250

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:

26.11.15 г.                                                                                                            Адв.Георгиев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020