Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Заседание ДС 4-ти състав - 28.11.2014

Заседание ДС 4-ти състав - 28.11.2014

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

                         Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 28.11.14 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА                             ДД 228

2. МАРИЯНА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА                                       ДД 229

3. МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ТИШИНОВА                                    ДД 230

4. МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕНКОВА                                               ДД 231

5. НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАРИНОВ                                            ДД 232

6. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ                                       ДД 233

7. ПАВЛИНА МИНЧЕВА ЖУЛЕВА ЯНКОВА                             ДД 234

8. ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ                                                ДД 235

9. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ                                                     ДД 236

10.РАЙНА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА                                                ДД 237

11.РАЛИЦА ДИМИТРОВА СТРАШИМИРОВА КОЛЕВА          ДД 238

12.РОСЕН ЙОРДАНОВ ВЛАДЕВ                                                   ДД 239

13.СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА                           ДД 240

14.СИМЕОН РАЙЧЕВ МАЛИНОВСКИ                                         ДД 241

15.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДРАГОСТИНОВ                         ДД 242

16.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                                     ДД 243

17.ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                                                         ДД 244

18.ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ТОМОВ                                                  ДД 245

19.ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ                                           ДД 246

20.ЮЛИАН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ                                              ДД 247

21.ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ                                               ДД 248

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:

 

                                                                                                            Адв.Ойсолов

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020