Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 45 от 16.12.2014

Протокол № 45 от 16.12.2014

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

№ 45

 

                   Насроченото за 16.12.2014г. от 14.00ч. редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет не се проведе поради липсата на кворум.

 

В предварително обявения час за откриване на заседанието присъстваха следните основни членове:

 1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

 2. Александър Василев Хамънов

 3. Владимир Радославов Дончев – Секретар

 4. Елка Бойчова Пороминска

 5. Николай Стефанов Руневски

 6. Пейчо Йорданов Пейчев

 7. Пламен Йорданов Ангелов

 8. Христо Иванов Христов

   

  Не присъстваха следните основни членове:

 1. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

 2. Константин Петров Димитров

 3. Георги Ламбрев Бакалов

 4. Ирина Василева Начкова

 5. Чавдар Георгиев Тончев

 6. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

 7. Владислав Александров Янев

 

 

Присъстваха резервни членове:

Тодор Филипов

 

Представител на КС:

Николай Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, часът е 15,35 часа и все още нямаме кворум, поради което закривам заседанието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов /

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020