Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 24 от 16.07.2013

Протокол № 24 от 16.07.2013

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

№ 24

 

                   Насроченото за 23.07.2013г. от 14.00ч. извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет се отлага поради липсата на кворум за 03.09.2013г.

 

За предварително обявения час за откриване на заседанието се явиха следните основни членове:

 

 1. 1.Владимир Радославов Дончев – Секретар
 2. 2.Александър Василев Хамънов
 3. 3.Валентина Видинова Адиркова-Георгиев
 4. 4.Владислав Александров Янев
 5. 5.Георги Ламбрев Бакалов
 6. 6.Ивайло Димитров Данов
 7. 7.Константин Петров Димитров
 8. 8.Чавдар Георгиев Тончев

 

Отсъстваха следните основни членове:

 1. 1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК
 2. 2.Албена Василева Пенова
 3. 3.Ана Драгомирова Велкова
 4. 4.Елка Бойчова Пороминска
 5. 5.Ирина Василева Начкова
 6. 6.Пейчо Йорданов Пейчев
 7. 7.Христо Иванов Христов

 

Присъстваха резервни членове:

 1. 1. Пламен Ангелов
 2. 2. Тодор Филипов

 

Присъства представител на КС:

Св.Светозаров

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.....................

/адв. Ив.Данов/

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020