Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 11 du 02.04.2013

Procès-verbal № 11 du 02.04.2013

П Р О Т О К О Л

№ 11

 

                         Насроченото за 02.04.2013г. от 14.00ч. редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет се отлага поради липсата на кворум за 09.04.2013г.

 

За предварително обявения час за откриване на заседанието се явиха следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.Александър Василев Хамънов

4.Владислав Александров Янев

5.Георги Ламбрев Бакалов

6.Ивайло Димитров Данов

7.Ирина Василева Начкова

8.Пейчо Йорданов Пейчев

9.Христо Иванов Христов

 

Отсъстваха следните основни членове:

1.Албена Василева Пенова

2.Ана Драгомирова Велкова

3.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

4.Елка Бойчова Пороминска

5.Константин Петров Димитров

6.Чавдар Георгиев Тончев

Присъстваха резервни членове:

 

1.Тодор Филипов

 

Представители на КС:

1. Светозар Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, часът е 16,00 часа и все още нямаме кворум, поради което отлагам провеждането на заседанието на съвета от днес за 09.04.2013г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов/

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020