Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №25 от 10.07.2018

Протокол №25 от 10.07.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 25

Отлага се насроченото за 10.07.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет, поради липсата на кворум.

 Обявеният дневен ред е както следва:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разни.  

Присъстват следните основни членове:

1.       Александър Машен – Заместник председател на САК    

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.  Лидия Дикова

4.  Мария Вълканова

5.  Лили Лозанова

6.  Динела Велкова

7.  Десислава Миразчийска

8.  Стефан Марчев

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, поради липсата на кворум днес не можем да проведем заседание на адвокатския съвет.

                                                                                                                             адв. А.Машев:............

                                          /Зам.председател на САС/

                                          адв. П.Пейчев: ...........

                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020