Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №10 от 13.03.2018

Протокол №10 от 13.03.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 10

На 13.03.2018 г. от 14.05 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

За провеждане на клетвата присъстват основни:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК    

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет за провеждане на клетвата.

По точка първа и единствена от дневния ред:

Клетва положиха:

1.  Борис Руменов Йовчев

2.  Кирил Трендафилов Москов

3.  Митхат Сабри Метин

4.  Ангелина Иванова Недева

5.  Теодор Гълъбинов Хиков

6.  Веселина Йосифова Йосифова

7.  Цветанка Валентинова Тодорова

8.  Цветалина Русева Тончева

9.  Елена Тодорова Меракова

10.         Иванка Дамянова Силвестрова

11.         Георги Красимиров Гочев

12.         Антоанета Тодорова Танева

13.         Марийка Стоянова Герова

14.         Яна Василева Антонова

15.         Мартина Желязкова Петрова

16.         Донка Ленкова Стойчева-Петкова

17.         Вероника Стелиянова Андреева

18.         Антония Венкова Йорданова

19.         Таня Красимирова Тодорова

20.         Диана Нацкова Дойчева-Томова

Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………

                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020