Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 24.09.2013

Дневен ред за 24.09.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

24.09.2013г.


1. Прием;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;
4. Вземане на становища по чл. 33(3) ЗПП  ;
5. Докладна записка от адвокат Дончев, във връзка с предложение за създаване на постоянна комисия по събеседване с кандидатите за адвокати и мл. адвокати;
6. Устен доклад на адвокат Янев относно проекта за изменение на ЗА и приемане на предложение на САС за нов раздел „дисциплинарен съвет” ;
7. Информация от управителя на ОК "Адвокат" адв. Тодор Филипов за проблемите, които среща ОК "Адвокат" в отношенията си с НАП, какво се прави от Касата и Кризисния щаб за решаване на тези проблеми и за това до кой месец включително е подадена информация на НАП за платените осигурителни вноски от членове на Касата;
8. Обсъждане на отсъствията на основни членове на съвета от заседанията на адвокатския съвет без уважителна причина;
9. Разни.
 

                                                                       Секретар на САС

                                                                       Вл.Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020