Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 03.09.2013

Дневен ред за 03.09.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

03.09.2013г.


1. Кадрови;
2. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;
3. Дисциплинарни преписки;
4. Становища по отчети по ЗПП;
5. Молби по чл. 29 ЗА;
6. Информация от управителя на ОК "Адвокат" адв. Тодор Филипов за проблемите, които среща ОК "Адвокат" в отношенията си с НАП, какво се прави от Касата и Кризисния щаб за решаване на тези проблеми и за това до кой месец включително е подадена информация на НАП за платените осигурителни вноски от членове на Касата;
7. Доклад за състоянието на ОД „Лозенец” и проведените срещи с кмета на община Царево.
8. Разни:
 

Секретар на САС

Вл. Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020