Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 23.07.2013

Дневен ред за 23.07.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

23.07.2013г.

1. Клетва;
2. Кадрови;
3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;
4. Дисциплинарни преписки;
5. Становища по отчети по ЗПП;
6. Молби по чл. 29 ЗА;
7. Информация от управителя на ОК "Адвокат" адв. Тодор Филипов за проблемите, които среща ОК "Адвокат" в отношенията си с НАП, какво се прави от Касата и Кризисния щаб за решаване на тези проблеми и за това до кой месец включително е подадена информация на НАП за платените осигурителни вноски от членове на Касата;
8. Избор на нов член на делегацията на САК за конгреса на IBA в Бостън;
9. Финансов отчет за приходите и разходите на САК за второто тримесечие на 2013 година;
10. Предложение за изготвяне на анализ за финансова политика за периода 2013 – 2014 година;
11. Информация за решение № 831/01.07.2013 на Висшия адвокатски съвет и обсъждане на препоръките в него за свикване на извънредно Общо събрание на САК за разглеждане на проекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата.
12. Информация във връзка със списъка на длъжниците към касата на САК за първото шестмесечие на 2013 година.
13. Разни


Секретар на САС
Вл. Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020