Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 16.07.2013

Дневен ред за 16.07.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

16.07.2013г.


1. Клетва;
2. Кадрови;
3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;
4. Дисциплинарни преписки;
5. Становища по отчети по ЗПП;
6. Молби по чл. 29 ЗА;
7. Информация от управителя на ОК "Адвокат" адв. Тодор Филипов за проблемите, които среща ОК "Адвокат" в отношенията си с НАП, какво се прави от Касата и Кризисния щаб за решаване на тези проблеми и за това до кой месец включително е подадена информация на НАП за платените осигурителни вноски от членове на Касата;
8. Избор на нов член на делегацията на САК за конгреса на IBA в Бостън;
9. Финансов отчет за приходите и разходите на САК за второто тримесечие на 2013 година;
10. Предложение за изготвяне на анализ за финансова политика за периода 2013 – 2014 година;
11. Разни:

 
 
                                                                       Секретар на САС
 

                                                                       Вл. Дончев       

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020