Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 25.06.2013

Дневен ред за 25.06.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

25.06.2013г.

 

 

 

 

1.      Клетва;

2.      Кадрови;

3.      Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници

и промени;

4.      Обсъждане и вземане на решение за нуждите на правната помощ 

да се купи компютърна конфигурация, която да се отдава за ползване на СРС;

5.      Обсъждане и вземане на решение относно възникнали проблеми при

назначаване на особени представители по граждани дела и заплащането на ДТ по водените дела;

6. Молби по чл. 29ЗА;

7. Вземане на решение по предложение на комисията за защита на

професионалните права на адвокатите и адвокатската етика, сигнали и предложения за допълване на точка 7 от раздел първи от програмата на същата комисията;         

8.      Разглеждане на предложение на комисията за защита на професионалните

права на адвоката и за адвокатската етика,  сигнали и предложения;

9.      Молби по чл.36 ЗА;

10.      Разни:

 

 

 

                                                                       Секретар на САК

 

                                                                       Вл.Дончев                     

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020