Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 18.06.2013

Дневен ред за 18.06.2013

There are no translations available.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС

 

18.06.2013г.


1.      Кадрови;
2.      Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;
3.      Дисциплинарни преписки;
4.      Становища по отчети;
5.      Вземане на решения за одобряване на правила за счетоводния документооборот на САК;
6.      Обсъждане на извършената ревизия за периода от 01.01.2007 година до 31.12.2011 година;  
7.      Обсъждане на въпроса за организиране и провеждане на регионална конференция на 04.10.2013 година, съвместно със СЮБ и ЦОА „Кръстю Цончев” ;
8.      Молби по чл. 29ЗА;
9.      Вземане на решение по предложение на комисията за защита на професионалните права на адвокатите и адвокатската етика, сигнали и предложения за допълване на точка 7 от раздел първи от програмата на същата комисията;         
10.  Разглеждане на предложение на комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика,  сигнали и предложения;
11.  Разни:
 

Секретар на САК

Вл.Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020