Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Ordre du jour 23.04.2013

Ordre du jour 23.04.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
на ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ
на САС на 23.04.2013г.

1. Прием;
2. Кадрови;
3. Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества, адвокатски сътрудници;     
4. Определяне на смени за почивка в ОД „Лозенец” – сезон 2013г.;
5. Приемане на критерии за разглеждане на молби за социална помощ и определяне размера на помощта;
6. Информация за решението на ВАС за отказ за образуване на дисциплинарно производство срещу Зам.председателя на САС адвокат Ивайло Данов по жалбата на Олга Витанова – служител по прилагане на ЗПП при САС и вземане на становище по направените в него препоръки;
7. Проекторешения на КПЗПП;
8. Молба по чл. 36 (3) ЗА;
9. Социални помощи;
10. Вземане на решение за официалното създаване на отбори по футбол, шахмат, тенис на маса и плуване;
11. Разни.

                                                                       СЕКРЕТАР на САС

                                                                       Вл.Дончев                                    

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020