Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Ordre du jour 05.03.2013

Ordre du jour 05.03.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

05.03.2013г.

 

 

 

 

 

 

  1. Кадрови;
  2. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  3. Становища по отчети;
  4. Социални помощи;
  5. Дисциплинарни преписки;
  6. Обсъждане и вземане на решение по предложение на адвокат Руневски за освобождаване на целия състав на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество и избиране на нови членове на същата; 
  7. Разни.

 

 

 

 

                                                                       Секретар на САК

 

                                                                       Вл.Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020