Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Ordre du jour 19.02.2013

Ordre du jour 19.02.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

19.02.2013г.

 

 

 

 

 

 1. Кадрови;
 2. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Становище по отчети;
 5. Международната дейност на САК/САС – съществуване, приоритети за
  периода февруари – юли 2013 г., ред, начин и средства за изпълнение
  (доклад и проекторешения от КЕИМС);
 6. Обсъждане на предложения за броя и състава на комисиите към САС и за попълване на състава на някои комисии към САС;
 7. Разглеждане на предложение от адв. Христо Христов Вх. № 2560/12.02.2012г.;
 8. Молби по чл. 36 (3) ЗА;
 9. Социални помощи;
 10. Разни.

 

 

 

 

                                                                       Секретар на САК

 

                                                                       Вл.Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020